2023-05-22

Ännu en miljonorder till PC glass

PC Glass har tagit en tredje order till en internationell organisation i Sverige som landar på drygt en miljon kronor och som ingår i en serie av olika skyddsobjekt på olika platser i landet.

Skyddet består av en mix av PC Glass-produkter, PC Anti Bullet, beskjutningsskydd (i dörrar och fönster), PC Outdoor, tilläggssystem (mot inbrott- och vandalism) framför de beskjutningsklassade glaspartierna. Utöver, PC Safe Rooms (säkra tillflyktsrum) med PC Security Walls (säkerhetsväggar) på olika våningsplan i kombination med PC AAnti Explosion (explosionssäkra) evakueringsvägar.

Beställaren är en stor kund till PC Glass i Sverige där PC glass, p.g.a. projektets karaktär, avkrävs yttersta graden av sekretess varför objektets installationsplatser ej får yppas.

– Vi är mycket glada för denna tredje, för PC glass stora beställning, samt beställarens uttalade förtroende för PC Glass kunnighet i att leverera ett utomordentligt skydd samt att även framöver få möjlighet att skydda fler av organisationens verksamheter, berättar Bo Lennerhov, på PC Glass Försäljning & Projekt.

– Genom denna kunds avancerade skyddslösningar får nu PC Glass allt fler liknande förfrågningar vilket vi är mycket tacksamma för.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng