16-06-2015

Realtidsovervågning og videoanalyse øger sikkerheden inden for kollektiv trafik

Personalet inden for den kollektive trafik generelt er meget positiv over for videoovervågning, viser en ny undersøgelse. Foto: Freeimages.

Personalet inden for den kollektive trafik generelt er meget positiv over for videoovervågning, viser en ny undersøgelse. Foto: Freeimages.

Ifølge en ny global undersøgelse vil aktører inden for den kollektive trafik have mere realtidsovervågning og flere videoanalysefunktioner med henblik på at øge sikkerheden for førere, passagerer og køretøjer.

Undersøgelsen viser, at de fleste aktører inden for offentlig transport er interesseret i at udnytte overvågningsudstyr i realtid samt avanceret videoanalyse for at forbedre sikkerheden for passagerer, udstyr og installationer. Undersøgelsen er foretaget af UITP (Union International de Transport Public) og Axis Communications, markedsledende inden for netværksvideo.

97% af dem, der svarer, har allerede sikkerhedskameraer installeret. Dette indikerer ikke alene en meget omfattende installationsbase, men også at aktørerne inden for offentlig transport er overbevist om betydningen af videoovervågning. En stor majoritet rapporterede, at videoovervågningssystemer øger den faktiske og oplevede sikkerhed hos passagerer og personale, og at de desuden minimerer og forhindrer forskellige typer af kriminalitet og hærværk.

Undersøgelsen viser også, at personalet inden for den kollektive trafik generelt er meget positiv over for videoovervågning. Mere end 83 % er positive eller neutrale, især når de får grundig information om systemets anvendelse. En del af de svarende selskaber indsamler ikke respons fra personale eller passagerer, men blandt dem, der gør, kunne der ikke rapporteres nogen negative reaktioner fra hverken personale eller passagerer.

Videoovervågning inden for den kollektive trafik bruges ikke kun for at give en bevisbyrde ved indtrufne hændelser – selv om et stort flertal (86%) af de svarende anser dette kriminaltekniske aspekt for at være det mest værdifulde.

Også realtidsdetektering af hændelser kom højt op på listen (72 %) hvad angår potentielt gavn, hvilket tyder på, at denne funktion bliver stadig vigtigere. Allerede i dag kan 42% af de svarende dele realtidsvideo med for eksempel politi eller andre myndigheder, og mere end 50% planlægger at bruge videoovervågning i realtid ikke alene på faste steder, men også i den kørende vognpark. Dette viser værdien af realtidsvideoovervågning inden for alle områder af den offentlige transport.

Undersøgelsen omfattede også kendskab til-, nuværende brug af samt fremtidig interesse for videoanalyse. De fleste af de svarende kender til videodetekteringsanalyse med henblik på ulovlig indtrængen, røgudvikling og brand, samt hvis nogen betræder jernbaneskinnerne. Interessen for fremtiden er stor, og ca. halvdelen af de svarende siger, at de er interesseret i at bruge disse videoanalyseløsninger i fremtiden. Detektering af graffiti er et andet område, som interesser mere end halvdelen af de svarende.

– Undersøgelsen viser, at mange aktører inden for den kollektive trafik udnytter videoovervågning til mere end blot præsentation af optaget bevismateriale efter en hændelse. Realtidsmulighederne i moderne IP-videosystemer bruges i stadig højere grad for effektivt at håndtere indtrufne hændelser, siger Patrik Anderson, chef for Business Development Transportation hos Axis Communications.

– Desuden stiger bevidstheden om videoanalyse, og om hvordan denne teknik kan bidrage til at øge både passagerernes og personalets sikkerhed og tryghed i det daglige arbejde.

– Den højeste prioritet for dem, der har ansvaret for de offentlige transportmidler, er, at mennesker verden over trygt og sikkert skal kunne tage til arbejde eller skole hver dag. Videoovervågning er et af de vigtigste værktøjer til at hjælpe personalet og til at hjælpe trafikselskaberne med at opfylde dette mål, siger Alain Flausch, generalsekretær hos UITP.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk