18-11-2020

Nemmere sikring af designrettigheder - Danmark får designnævn

Parterne bag det kommende designnævn. Foto: Kamilla Bøgeø Kjærgaard.

I sidste uge blev der holdt stiftende generalforsamling i Foreningen Designnævnet, som skal sikre, at et kommende designnævn på en let og smidig måde kan vurdere sager om krænkelse af ophavsrettigheder for arkitekter, designere og kunsthåndværkere.

Foreningens bestyrelse vil nedsætte et fagligt ”tvistnævn”, Designnævnet. Nævnet skal, på en enkel og hurtig måde, håndtere juridiske konflikter vedrørende krænkelse af arkitektur, design og kunsthåndværk.

- I Dansk Industri er vi glade for etableringen af Designnævnet. Det vil være en stor hjælp for vores virksomheder, især SMV’er og iværksættere. De små virksomheder vil ofte undlade at føre en sag om krænkelse af deres rettigheder ved domstolene, da det kan være meget omkostningstungt, som vi sidst har set i Anne Black-sagen, siger Malene Dall Sørensen, konsulent i Dansk Industri.

Designnævnet er partsuafhængigt og bygger på den højeste ekspertise inden for området. Derved sikres det, at nævnets udtalelser bliver så stærke, at ingen vil bringe sagerne videre til det ordinære retssystem, efter der er afgivet udtalelse fra Designnævnet.

Erfaringer fra den tilsvarende svenske ”Opinionsnämnden” viser, at udtalelser fra et nævn med bred opbakning fra branchen bliver fulgt af domstolene.

Designnævnet stiftes på baggrund af bidrag fra brancheorganisationerne bag nævnet, samt økonomisk støtte fra Dreyers Fond, Statens Kunstfond og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

Det vil koste et beløb at indbringe en sag for nævnet. Beløbet skal dække udgifterne til sagsbehandlingen.

Til hvert fagområde inden for arkitektur, design og kunsthåndværk vil der være særlige sagkyndige tilknyttet, som har den faglige ekspertise til at træffe afgørelse i spørgsmål om krænkelse af ophavsrettigheder. Nævnet kan endvidere suppleres af yderligere fagekspertise, hvis der bliver behov for det, og kan dække alle typer af sager.

Foreningen er stiftet af en række organisationer inden for arkitektur, design og kunsthåndværk, samt Dansk industri og Dansk Erhverv. Andre organisationer har vist interesse for at være med i foreningens arbejde og bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger om medlemskab af foreningen på et kommende bestyrelsesmøde.

Designnævnet kommer i drift i første halvår af 2021, hvor der åbnes for behandling af sager om krænkelse af ophavsrettigheder.

Parterne bag Designnævnet
Forbundet Arkitekter og Designere
Design denmark
Danske Kunsthåndværkere og Designere
Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA
Dansk Industri
Dansk Erhverv
Designer Svend Onø
Advokat Johan Løje, Løje IP
Advokat Claus Barrett Christiansen
Advokat Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk