21-12-2020

Finanssektoren står fortsat over for en alvorlig cybertrussel

- Vi kan se, at finanssektoren bliver ved med at være interessant for hackere, både cyberkriminelle med økonomisk gevinst for øje og statsstøttede hackere, der udøver politisk eller økonomisk motiveret cyberspionage, siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Cyberangreb udgør en væsentlig og vedvarende trussel mod virksomheder og myndigheder i finanssektoren. Truslen er også rettet mod deres kunder og samarbejdspartnere, siger Center for Cybersikkerhed.

Den danske finanssektor må desværre sande, at den fortsat står over for en meget høj trussel fra cyberkriminalitet. Det er konklusionen i den nye generelle trusselsvurdering for sektoren, der erstatter den tidligere vurdering fra august 2018.

- Vi kan se, at finanssektoren bliver ved med at være interessant for hackere, både cyberkriminelle med økonomisk gevinst for øje og statsstøttede hackere, der udøver politisk eller økonomisk motiveret cyberspionage, siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen og fortsætter:

- En bekymrende udvikling er, at truslen fra omfattende, målrettede ransomware-angreb rykker tættere på finanssektoren i Danmark.

I udlandet er der i 2020 set flere alvorlige ransomware-angreb, der har ramt organisationer i den finansielle sektor. Der har i 2020 også været succesfulde ransomware-angreb mod udenlandske leverandører, som danske virksomheder i finanssektoren benytter. Målrettede ransomware-angreb, hvor hackere krypterer store eller centrale dele af organisationers data og systemer, kan potentielt forstyrre finanssektorens samfundsvigtige service. Nogle af hackergrupperne bag ransomware-angreb stjæler også følsom information fra deres ofre og lækker eller sælger ofrets data.

Finanssektoren har en samfundsvigtig rolle i Danmark. Vedvarende eller avancerede cyberangreb mod kritiske dele af den danske finanssektors infrastruktur kan give anledning til tab af tillid og i værste fald true den finansielle stabilitet og derved Danmarks nationaløkonomi.

Trusselsvurderingen for finanssektoren er lavet for at orientere beslutningstagere i finanssektoren om karakteren og alvoren af de forskellige cybertrusler. Trusselsvurderingens formål er at bidrage til, at sektoren effektivt kan imødegå cybertruslerne.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk