07-02-2022

Høj organisk vækst lukkede et stærkt 2021 for Assa Abloy

CEO Nico Delvaux.

Assa Abloys salg steg med 10 procent til 25.623 millioner (23.298) SEK i sidste kvartal af 2021. Hele væksten var organisk. Driftsresultatet (EBIT) blev 4.013 mio. (3.475), hvilket svarer til en overskudsgrad på 15,7% (14,9). Nettoresultatet udgjorde 3.043 mio. (2.582) SEK.

Ifølge Nico Delvaux, administrerende direktør for Assa Abloy, blev væksten understøttet af en stærk priseffekt og en god operationel indsats.

- I EMEIA var den organiske vækst stærk, drevet af Norden, siger han.

Kvartalsrapporten oplyser, at Americas og Entrance Systems viste meget stærk organisk vækst - henholdsvis 17 procent og 14 procent, mens Global Technologies melder om 7 procent organisk vækst. For EMEIA og Asia Pacific er det økologiske salg henholdsvis stærkt og stabilt.

Tre opkøb blev underskrevet i kvartalet med et samlet årligt salg på ca. 300 millioner SEK.

Salget for hele året landede på 95.007 millioner SEK, en stigning på 8 procent i forhold til 2020. Den organiske vækst for perioden er opgjort til 11 procent. Resultat før skat udgør 13.538 millioner (11.133) SEK, en stigning på 22 procent. Nettoresultatet steg med 30 procent til 10.901 millioner (8.375) SEK.

Nico Delvaux understreger i en kommentar til rapporten vigtigheden af fjerde kvartals positive driftsresultat og overskudsgrad.

- Korrigeret for hensættelser til usikre tilgodehavender i Kina på 100 mio. SEK nåede vi koncernens marginmål i kvartalet Takket være en god operationel indsats var den operationelle gearing 23 procent trods rekordhøje råvareomkostninger, logistikudfordringer og komponentmangel.

Nico Delvaux fremhæver også Assa Abloys øgede fokus på vækstskabende aktiviteter:

- Overgangen til elektromekaniske produkter er fortsat central i disse tiltag. Vores underliggende salg af elektromekaniske produkter steg med mere end 15 procent i vores tre regionale divisioner i kvartalet, hvilket blev muliggjort af vores fortsatte investeringer i nye produkter og innovation.

Nico Delvaux nævner også videreudviklingen af Assa Abloys nuværende Mobile Access-løsning, der integrerer rumnøgle i Apple Wallet til iPhone og Apple Watch, og som blev lanceret af Hyatt i december.

- Vi er stadig i begyndelsen af overgangen til smartere og endnu mere brugervenlige adgangsløsninger og mulighederne for fremtiden er nærmest uendelige, hævder han.

Nico Delvaux understreger også, at Assa Abloy fortsætter med at levere på sin opkøbsstrategi med et højt aktivitetsniveau.

- I 2021 underskrev vi 15 opkøb med en årlig omsætning på cirka 16 milliarder SEK, inklusive købet af HHI, som vi nu forventes at lukke i 2022.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk