31-05-2023

Tidssvarende bygninger til vores værnepligtige er et tiltrængt løft af Forsvaret

Det forsvarsudspil, regeringen lancerede i går, betyder investeringer for 143 mia. kr. i de kommende år. Blandt andet skal der bruges penge på tidssvarende bygninger, som kan skabe bedre rammer for de værnepligtige. Organisationen F&P (Forsikring & Pension) opfordrer til et tæt samarbejde mellem Forsvaret, virksomheder og pensionsselskaber om at løse opgaven.

Udspillet fra regeringen bekræfter, at der er brug for store investeringer og nytænkning for at Forsvaret kan komme på ret køl igen, og for at vi kan opretholde støtten til Ukraine. Hvis det skal lykkes at komme sikkert i mål med den enorme opgave, som Forsvaret har fået af politikerne, så vil det være oplagt at samarbejde med eksterne partnere.

- Det rent militære er selvfølgelig alene et anliggende for Forsvaret. Men der er mange støttefunktioner, som skal være på plads for at det militære kan fungere. Her kan og vil vores branche gerne spille en rolle. Derfor håber vi, at politikerne vil satse på partnerskaber med omverdenen og gøre det til en integreret del af forligene om Forsvarets fremtid, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i F&P.

- Grundlæggende ser vi et partnerskab mellem Forsvaret, virksomhederne og investorerne for at udvikle Forsvaret. Den form for samarbejde og løsninger på tværs har vi også en lang tradition for med vores danske model. Og der er mildest talt behov for investeringer i tidssvarende bygninger, så vi skaber nogle ordentlige og gode rammer for de værnepligtige, siger Kent Damsgaard.

Et af de områder, hvor private investorer kan bidrage, er Forsvarets bygninger. Der skal investeres massivt både i nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger.

- Regeringen lægger op til at øge antallet af værnepligtige. Det kræver kaserner, øvelsesterræner osv. Samtidig fremgår det af udspillet, at der skal rettes op på et stort vedligeholdelsesefterslæb på de eksisterende bygninger. Bygningsdelen i sig selv kommer derfor til at kræve store investeringer. Ikke mindst bliver det en særdeles krævende opgave at styre byggeprojekterne, undgå budgetoverskridelser og rekruttere de fornødne medarbejdere, siger Kent Damsgaard.

Pensionsbranchen har stor erfaring med ejendomsinvesteringer. 200 mia. kr. i ejendomme alene i Danmark. Ved at overlade denne del til pensionsselskaber vil Forsvaret kunne fokusere på det rent militære, og man vil få budgetsikkerhed og undgå rekrutteringsudfordringer, mener F&P.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk