12-01-2021

Sverige udsat for cyberspionage fra omkring 15 lande

Den svenske efterretningstjeneste Säpo vurderer, at cyberspionage i fremtiden bliver stadig vigtigere for udenlandske magter.

Säpo går nu ud og advarer om øget cyberspionage fra udenlandske magter.
- Sverige skal blive bedre til at imødegå cybertruslen ved at prioritere sikkerhed højere både på det strategiske politiske niveau, hos vores myndigheder og i erhvervslivet, siger sikkerhedspolitichef Klas Friberg, som anslår at cirka 15 lande bedriver cyberspionage mod Sverige..

Säpo vurderer, at cyberspionage ved at indsamle information og udføre sikkerhedstruende aktiviteter i Sverige bliver stadig vigtigere i fremtiden. Og der er mangler i sikkerhedsbeskyttelsen.

- Trusselsbilledet mod Sverige er bredere og mere komplekst end før. Angreb og aktiviteter fra udenlandske magter er rettet mod grundlæggende friheder og rettigheder, vores økonomiske velstand, vores politiske beslutningstagning og vores territoriale suverænitet. Det er angreb, der foregår her og nu, og som påvirker vores demokrati, siger Klas Friberg.

Digitalisering og teknologisk udvikling har bidraget til udviklingen af udenlandske magters kapacitet inden for områder som cyberspionage. Den viden og information, der kortlægges og stjæles fra svenske virksomheder og i verdensledende forskning og innovationer i Sverige, kan vurderes til milliarder hvert år, siger Säpo.

Da sikkerhedsbeskyttelsesarbejdet ikke prioriteres i tilstrækkelig høj grad, mangler der ofte evnen til at forhindre og opdage indtrængen fra en kvalificeret aktør, siger Säpo yderligere. Cyberspionage handler også om at stjæle oplysninger, der er vigtige for Sveriges sikkerhed, forsøge at påvirke svenske beslutninger - på en ulovlig måde eller bedrive andre sikkerhedstruende aktiviteter.

Cirka 15 lande udfører ifølge Säpo i dag forskellige former for spionage og andre sikkerhedstrusler mod Sverige. Rusland, Kina og Iran er de største trusler, fastslår Säpo. Regimerne i disse stater sigter ud over at skabe stabilitet for deres eget regime at styrke deres lands status som en økonomisk, politisk og militær magt. Rusland, Kina og Iran udfører ifølge Säpo også efterretningsaktiviteter, der udgør en trussel mod enkeltpersoners liv og sundhed.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk