25-07-2022

Stigning i anmeldte voldsforbrydelser

I årets andet kvartal blev der anmeldt 8.700 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 25 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i forrige kvartal, oplyser Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes det til dels flere anmeldelser for bl.a. vold og lignende mod offentlig myndighed, trusler samt vold mod privatperson, som omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold, som straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.

Stigningen skyldes dog primært flere anmeldelser vedr. stalking, som indgår i kategorien psykisk vold mv. Stalking (§ 242) har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. januar 2022. Antallet af anmeldelser for psykisk vold (§ 243) har til gengæld været stabilt med omkring 100 anmeldelser pr. kvartal siden fjerde kvartal 2019.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk