06-01-2021

Sikkerhedsstandarder stilles gratis til rådighed

For at hjælpe de virksomheder, der producerer eller ønsker at producere vigtigt medicinsk beskyttelsesudstyr i kampen mod coronavirus, stiller Dansk Standard en række standarder gratis til rådighed.

Der er akut mangel på vigtigt medicinsk beskyttelsesudstyr og derfor omstiller mange virksomheder deres produktion til dette formål. For at hjælpe virksomhederne i kampen mod COVID-19 stiller Dansk Standard en række standarder gratis til rådighed, så de kan producere sikre produkter.

Det drejer sig om standarder for medicinsk beskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmasker, øjenbeskyttelse, handsker og andre personlige værnemidler.

Derudover stiller Dansk Standard også standarder for forretningsrobusthed gratis til rådighed. Standarderne kan hjælpe virksomheder og organisationer med at etablere processer til at sikre, at kritiske funktioner beskyttes. Derudover kan de bruges som et værktøj til at sikre forretningskontinuitet, robusthed af forretningsgange, leverancer og risikohåndtering. Standarderne er relevante for både offentlige og private virksomheder.

DS har samlet standarderne for medicinsk beskyttelsesudstyr i en pakke, så man blot skal bestille pakken.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk