20-06-2022

Sådan får du en brandsikker Sankthans

Infografik: Beredskabsstyrelsen.

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet. Følg Danske Beredskabers og Beredskabsstyrelsens gode råd, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.

Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften og nat. Man kan reducere risikoen for, at bål bliver til brand, ved at overholde de anbefalede sikkerhedsafstande og følge fem gode råd om brandsikkerhed.

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene. Det er desuden vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin til optænding af bålet, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Fem gode råd til sankthans

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder båle
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand p
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærhede
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af båle
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

Hold sikker afstand

Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vin
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøde
  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

[Beredskabsstyrelsen]-Infografik_Sankthansbaal_Anbefalede afstande-2021-[ARTIKEL].jpg

Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det faktisk forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål.

- Kenny Christensen, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

Du kan tjekke Brandfare.dk for at se, om der er indført afbrændingsforbud i din kommune.

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid være tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Hvis uheldet er ude

Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsenet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes d. 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Reglerne, der beskriver brug af åben ild, er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen.

Udrykninger

Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften.

Brandvæsenet rykkede ud til ca. 90 1-1-2-meldinger sankthansaften set over de seneste fem år (2016-2020). Heraf flest til naturbrande.

På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til ca. 30 1-1-2-meldinger.

Aften er her defineret som tidsrummet fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 06.00.

Pressekontakt

Beredskabsstyrelsen: Mads Dalgaard, tlf. 2089 8471

Danske Beredskaber: Kenny Christensen, tlf. 6138 4460

Facebook

TwitterLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk