25-05-2021

Regeringen vil sikre bedre beskyttelse af navne på offentligt ansatte

Fængsels- og politiansatte oplever i stigende grad, at der bliver søgt om aktindsigt i deres fulde navne. Samtidig bliver f.eks. ansatte i fængslerne, politiet og sundhedssektoren udsat for vold, trusler og chikane både i og uden for arbejdstiden. Regeringen ønsker at ændre lovgivningen, så navne på særligt udsatte offentligt ansatte i videre udstrækning end i dag kan undtages fra retten til aktindsigt.

Faggrupper som fængsels- og politiansatte oplever, at aktindsigt i stigende grad bliver brugt til at skaffe fulde navne på de ansatte. Med den viden kan yderligere personlige oplysninger om f.eks. bopæl, telefonnummer og oplysninger om familiemedlemmer ofte tilvejebringes og bruges som pressionsmiddel eller til at chikanere de ansatte.

En undersøgelse fra Fængselsforbundet fra sidste år viste, at omkring halvdelen af de adspurgte medlemmer har oplevet, at indsatte får udleveret fulde navne på fængselsbetjente gennem aktindsigt. Tal fra Rigspolitiet peger også på en stigning i antallet af aktindsigter i medarbejdernes personalesager.

Derfor vil regeringen nu sikre, at navne på særligt udsatte offentligt ansatte med borgernære funktioner kan undtages fra retten til aktindsigt i videre udstrækning, end hvad der er tilfældet i dag.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk