05-12-2018

Regeringen sætter hårdt ind over for organiseret butikstyveri

Danske butiksejere oplever i disse år store problemer med gentagen og organiseret butikstyveri. Justitsminister Søren Pape Poulsen sætter derfor nu ind over for butikstyveri med udspillet ”Tryghed for butiksejere”, der indeholder syv konkrete initiativer mod organiseret butikstyveri.

Kasser med chokoladebarer, dyre vine og instant-kaffebøtter. Det er nogle af de varer, som danske butiksejere får stjålet på næsten daglig basis. Butiksejerne står desuden ofte i situationer, hvor de samme tyve igen og igen kommer og stjæler varer fra deres butikker – nogle gange helt åbenlyst og tilsyneladende helt uden frygt for konsekvenserne. I hele 61 procent af de fældende strafferetlige afgørelser for butikstyveri er gerningsmanden tidligere blevet straffet for en tilsvarende forbrydelse.

Justitsminister Søren Pape Poulsen sætter nu målrettet ind over for problemerne med organiseret og gentagen butikstyveri med udspillet: ”Tryghed for butiksejere”.

Med udspillet vil justitsministeren skabe tryggere forhold for butiksejere og med syv konkrete initiativer styrke indsatsen mod butikstyveri. Ministeren vil blandt andet forhøje bødestraffen for at begå butikstyveri, ligesom indsatsen mod udenlandske tyvebander skærpes.

Derudover vil politiet fremover i dialog med branchen udvælge særlige områder – såkaldte ”hot spots”, hvor der er særlige udfordringer med butikstyverier. I de særlige ”hot spots” vil politiet have fokus på at forebygge butikstyveri, sikre målrettet patruljering og en hurtig og effektiv politiindsats, når der bliver begået et butikstyveri.

Samtidig laves der en ny myndighedsindsats, hvor Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen og politiet sammen laver en målrettet indsats over for hæleri i kioskmiljøet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

- I Danmark skal vi værne om vores erhvervsdrivende. Det skal være attraktivt at drive en købmand eller have et supermarked. Det er direkte ødelæggende for det lokale erhvervsliv og for trygheden, når butiksejere blot må se magtesløse til og opleve gentagende butikstyverier. Vores udspil er et tiltrængt løft af indsatsen mod organiseret butikstyveri. Vi hæver nu straffen for butikstyveri og giver politiet flere redskaber i kampen mod butikstyve. Ingen skal være i tvivl om, at jeg til enhver tid står bag de erhvervsdrivende og siger stop til tyvebanderne.

Skatteminister Karsten Lauritzen siger:

- Det er ingen hemmelighed, at der sker snyd og svindel med skatter og afgifter i visse dele af kioskbranchen. Derfor er jeg også glad for, at vi nu styrker kontrollen og øger samarbejdet med politiet og fødevaremyndighederne. Det skal være med til at sikre, at kiosker konkurrerer på lige vilkår med fx supermarkeder og selvfølgelig, at vi får fanget flere snydere, så de kommer til at betale det, de skal i skatter og afgifter samt straffes for deres svindel.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

- Fødevaresvindel er et stort og stigende problem. Dette gælder bl.a. omsætning af hælervarer, som Fødevarestyrelsen finder på grund af manglende sporbarhed. Det er et godt initiativ, og jeg er sikker på, at vi vil opnå gode resultater gennem en tæt og kordineret indsats mellem myndighederne.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen