19-09-2021

Politiet imod flere beføjelser til vagter

Michael Bergmann Møller, næstformand i Politiforbundet.

Private skal ikke have ret til magtanvendelse og strafforfølgning. Det var den klare holdning fra næstformand i Politiforbundet, Michael Bergmann Møller, da han for nylig  kommenterede et oplæg fra Venstre, som vil udvide beføjelser til private vagtværn, herunder muligheden for brug af magt og udskrivning af bøder.

Michael Bergmann Møller tager skarpt afstand fra udspillet:

- Det her er igen resultatet af, at man i årevis har sparet på politiet, detailreguleret, overdænget med ekstraopgaver og svigtet politisk. Det har desværre en konsekvens. Men i stedet for at rette op, så kommer man med hovsa-forslag, der ret beset bare undergraver fundamentet, vi står på som demokratisk samfund.

Så får vi den skadelige diskussion, hvor man hellere vil udhule og undergrave retsstaten ved at bevæbne og give magt til andre. Det er ødelæggende for samfundet, velværdstaten, tilliden og trygheden, forklarer han.

Næstformanden fortsætter:

- Vi har et dygtigt enhedspoliti, som netop har retten til at anvende magt, fordi de er uddannet til det. Politifolk er faktisk uddannet til at minimere anvendelsen, fordi de kan trække på en helt anden faglig værktøjskasse af psykologi, oplæring, indlevelse, bred viden og træning i konfrontation. De er også omfattet af transparente kontrolsystemer og klagesystemer, som netop skal sikre mod magtmisbrug og skabe løbende læring, fortsætter Michael Bergman Møller.

Vagter kan hjælpe, men ikke med politiarbejde

Næstformanden ærgrer sig over, at man politisk hellere sparer på politiet, og på politiets faglighed, end forholde sig til konsekvenserne, herunder hvordan man udhuler og skævvrider retssikkerheden og tilliden, ved at lade private tage sig af politiets opgaver.

- Det er ingen kritik af vagterne. De kan med patrulje skabe tryghed, og de kan også hjælpe politiet med tips og andet. Men bøder, altså strafforfølgning og brug af magt er politiarbejde. De skal i et ligeværdigt retssamfund kun være hos politiet, fastslår han.

Michael Bergmann Møller henviser i den forbindelse til, at Politiforbundet længe har efterlyst en langsigtet plan for udvidelse af politistyrken fra politisk hold.

- Det kræver en løbende udvidelse af politistyrken over 10-12 år med netto omkring 300 politifolk årligt. Så vi når op på 15.000 politifolk i fornuftig takt. Det vil sige, at vi får mulighed for at uddanne dem ordentligt, og løse de opgaver, som kommer, samtidig med, at politiet kan være klædt på til at varetage såvel sikkerhedspolitiopgaver, beredskab, efterforskning, nye krævende områder som cybercrime, samt sikre, at politifolkene bliver efteruddannede, kompetenceudviklede og kan specialisere sig i takt med udviklingen, fastslår han.

Næstformanden har en appel til politikerne:

- Jeg forstår faktisk ikke, at vi skal have den diskussion om at udhule og privatisere politiarbejdet. Brug dog energien på at udvikle og styrke politiet i stedet til gavn for alle, trygheden, og retsstaten. Tag politiets faglighed alvorligt, konstaterer næstformanden.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk