12-08-2022

Nyt lovforslag skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte

Justitsminister Mattias Tesfaye.

Offentligt ansatte oplever i stigende grad chikane, vold og trusler, og der er eksempler på, at reglerne om aktindsigt misbruges til at chikanere offentligt ansatte. Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker derfor med et nyt lovforslag at sætte ind over for chikanøse aktindsigtsanmodninger og at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte, så navne på offentligt ansatte i højere grad end i dag kan undtages fra retten til aktindsigt.

Offentligt ansatte skal kunne føle sig trygge, både når de er på arbejde, og når de holder fri. Der er eksempler på, at retten til aktindsigt udnyttes til at få oplysninger om offentligt ansattes fulde navne, som efterfølgende bruges til at chikanere de ansatte. Den viden kan desuden bruges til at skaffe yderligere personlige oplysninger om den ansatte, f.eks. om bopæl, telefonnummer eller familiemedlemmer. Oplysninger, som kan bruges som pressionsmiddel eller til at chikanere den ansatte.

Der er over de seneste 5 år set et markant fald i antallet af episoder med vold og trusler mod fængselsbetjente, men en spørgeskemaundersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer i 2020 viste dog, at ca. en fjerdedel af de medvirkende havde oplevet chikane i deres fritid. Justitsminister Mattias Tesfaye besøger derfor i dag Nyborg Fængsel for netop at høre om de hændelser og oplevelser, der har været med chikane af fængselsbetjente.

Samtidig viser tal fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, at antallet af anmeldelser, sigtelser og tiltaler om chikane, vold og trusler mod offentligt ansatte er steget markant fra 2010 til 2021. Mens der i 2010 var 3.183 anmeldelser, var der 7.963 anmeldelser i 2021. Antallet af sigtelser er steget fra 2.883 til 6.399, mens antallet af tiltaler er steget fra 2.325 til 4.536 i samme periode.

Derfor vil regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti nu med en ændring af offentlighedsloven og forvaltningsloven sikre, at beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt styrkes. Det gælder særligt ansatte med borgernære funktioner, hvis arbejdsopgaver indebærer en høj risiko for konflikt med borgere, f.eks. ansatte i politiet, kriminalforsorgen, psykiatrien og på det sociale område.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er meget tilfreds med, at der nu arbejdes for at begrænse muligheden for aktindsigt i forhold til fængselsbetjente:

- Det er glædeligt, at partierne anerkender vores sikkerhed og tager ansvar for den. Det er meget positivt.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

- Offentlige ansatte går hver dag på arbejde for at sikre, at du og jeg kan føle os trygge. Vi har som samfund en særlig forpligtelse til at passe på dem, både når de er på arbejde, og når de har fri. Det er fuldstændig uacceptabelt, at aktindsigt udnyttes til at chikanere offentligt ansatte, der blot passer deres arbejde. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan fremsætte et lovforslag, som kan bidrage til, at offentligt ansatte har et trygt liv både på og uden for arbejdspladsen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk