18-06-2020

Ny afgørelse: Brud på persondatasikkerheden hos Randers Kommune

Datatilsynet retter en alvorlig kritik mod Randers Kommune for kommunens behandling af personoplysninger. Der har været offentliggjort personoplysninger på kommunens hjemmeside, og kommunen har ikke anmeldt den pågældende hændelse eller underrettet de berørte borgere i overensstemmelse med gældende regler.

Datatilsynet har i afgørelsen lagt vægt på, at der på Randers Kommunes hjemmeside har været offentliggjort personoplysninger af beskyttelsesværdig karakter, herunder oplysninger om navne- og adressebeskyttelse og oplysninger om børns trivsel, diagnose og tilknytning til specialskole.

Datatilsynet har derudover lagt vægt på, at Randers Kommune ikke har anmeldt hændelsen som et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet inden for den i databeskyttelsesforordningen fastsatte frist, og at kommunen ikke har efterlevet kravene til indholdet eller tidspunktet for underretning af de berørte borgere.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk