30-03-2023

Nordiske air chiefs: Vi skal have ét samlet luftforsvar

De nordiske air chiefs samlet ved underskrift. Fra venstre mod højre: Generalmajor Juha-Pekka Keränen (Finland), generalmajor Jonas Wikman (Sverige), generalmajor Rolf Folland (Norge) og generalmajor Jan Dam (Danmark). Foto: NATO

De nordiske air chiefs har underskrevet den første Nordic Air Commanders’ Intent, der skal lægge fundamentet for ét samlet nordisk luftforsvar.

Gennem det seneste år har de nordiske flyvevåben intensiveret det allerede veletablerede samarbejde mellem de nordiske lande, oplyser Forsvarskommandoen.

I forlængelse af en hensigtserklæring fra det nordiske politiske og militær-strategiske niveau vedrørende styrket samarbejde mellem de nordiske lande har de nordiske flyvevåbenchefer lavet en fælles nordisk luftmilitær hensigtserklæring.

Hensigtserklæringen styrker det nordiske samarbejde og baner vejen for yderligere styrkelse af de nordiske luftstyrker. Det ultimative mål er at kunne operere problemfrit sammen som én styrke ved at udvikle et nordisk koncept for fælles luftoperationer baseret på allerede kendt NATO metodologi.

De nordiske lande vil forfølge fire indsatsområder:

  • integreret kommando- og kontrol, operationsplanlægning og -udførelse
  • fleksibel og modstandsdygtig placering af luftstyrken
  • fælles luftrumsovervågning
  • fælles uddannelse, træning og øvelser.

Summen af disse bestræbelser vil muliggøre en holistisk tilgang til luftstyrker i Norden. Øvelserne Nordic Response og Arctic Challenge Exercise vil blive brugt som milepæle for de fælles bestræbelser.

I fremtiden vil de nordiske landes flyvevåben styrke de transatlantiske bånd, fortsætte den igangværende integrations- og samarbejdsproces, forberede sig på gennemførelsen af Multi-Domain Operations og fastlægge og vedtage langsigtede løsninger for at nå vores fælles mål.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk