18-06-2024

Kritisk infrastruktur overvåges dag og nat

Også om natten holder Søværnets skibe nøje øje med den aktivitet, der foregår på havet. Både med radar og anden teknologi og med almindeligt udkig. Foto: Mik / Forsvaret

Både dag og nat holder Søværnets skibe nøje øje med den aktivitet, der foregår på havet. Både med radar og anden teknologi og med almindeligt udkig.

Både dag og nat holder Søværnet øje med aktiviteter på havet. På den måde kan man hele tiden danne et situationsbillede af aktiviteter på havet, opdage både almindelig færdsel og variationer til normalbilledet, oplyser Forsvarskommandoen.

I disse dage deltager Forsvaret i den internationale aktivitet Nordic Warden, der sætter fokus på beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur. Her indgår både farvandsovervågningen i Søværnets Operationscenter og den overvågning og de observationer, som sker fra de forskellige skibe i Søværnet som led i deres øvrige opgaveløsning, eventuel øvelsessejlads eller anden sejlads.

Det er de ti lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF) – Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, Estland, Letland og Litauen – som i de næste uger i en koordineret indsats overvåger skibstrafik i områder med undersøisk kritisk infrastruktur og danner et fælles maritimt situationsbillede. Aktiviteten foregår i Østersøen, danske farvande og i andre vigtige havområder for landene i JEF-samarbejdet.

Nordic Warden er en JEF Response Option. JEF Response Options er blandt andet fælles indsatser for at imødegå trusler mod undersøisk kritisk infrastruktur eller andre alvorlige hændelser, som kan skabe usikkerhed for landene i JEF-samarbejdet, oplyser Forsvarskommandoen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk