19-03-2023

Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) betød, at der alligevel kom styr på dokumentationen, efter at gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man slet ikke kendte til.

Da en boligforening i Humlebæk i Nordsjælland sidste forår fik foretaget et brandtjek af DBI, fik foreningen sig en ubehagelig overraskelse. I de brandmæssige adskillelser mellem lejlighederne og mellem etagerne var kabler og rørgennemføringer nemlig ikke lukket af. Dermed var der risiko for, at en potentiel brand ville sprede sig i bygningen til andre lejligheder eller flugtveje.

- Byggeriet er ikke nyt, men når der over tid bliver renoveret, udskiftet rør eller f.eks. lagt internetkabler ind, ser vi desværre ofte, at de gennemføringer ikke bliver lukket. Mange steder lever de ikke op til kravet om, at en gennemføring ikke må nedsætte konstruktionens brandtekniske modstandsevne, siger Brian Mailund, der er funktionsleder i Brandteknisk Driftsrådgivning i DBI.

Efter brandtjekket fik de i alt 200 boliger besøg af håndværkere, der lukkede de mange gennemføringer. For at sikre, at problemet nu var løst, bad boligforeningen igen DBI komme på besøg.

Om igen eller test

Men det blev til endnu en ubehagelig overraskelse for boligforeningen. For materialet, der var anvendt til at lukke gennemføringerne, var ikke klassificeret til den anvendelse.

- Der var anvendt en 1-komponents PU-skum, som ikke er dokumenteret til installationsgennemføringer i 150 mm beton, som der var anvendt i boligforeningen, fortæller Brian Mailund.

Dermed stod boligforeningen i den situation, at arbejdet faktisk skulle gøres om, hvis man ville leve op til de præaccepterede løsninger. Samtidig skulle den skum, der var fyldt i, pilles ud igen, hvilket ville være både dyrt og besværligt.

Da DBI imidlertid også har fokus på, hvordan man producerer brandteknisk dokumentation med reglerne i BR18, var der måske en nemmere løsning for boligforeningen. En af mulighederne er nemlig at foretage en brandtest for at se, om man lever op til funktionskravet, selvom man ikke lever op til de præaccepterede løsninger.

- Efter en samtale med vores brandrådgivere og ingeniører fra brandtestafdelingen foreslog vi derfor boligforeningen at få foretaget en test af skummen i 150 mm beton, siger Brian Mailund.

Hurtigere og billigere

Det var lidt af et sats. For hvis produktet fejlede testen, ville der gå tid og penge med testen, mens problemet ville bestå. Heldigvis viste det sig dog at være en rigtigt god idé.

- Allerede 3 uger senere testede vi skummen efter EN 1366-3 i 60 minutter i 150 mm beton. Resultatet var positivt, og under de givne forudsætninger levede produktet op til 60 minutters beskyttelse, fortæller Christian Bjerglund Andersen, der er funktionsleder i DBI Brandtest.

Dermed var der fremskaffet tilfredsstillende dokumentation – og sågar langt hurtigere, end hvis skummen var blevet fjernet og erstattet i de 200 lejligheder.

- DBI’s tværfaglighed og bredde reddede dagen for kunden. Vi har mange kompetencer på tværs af afdelingerne, så vi kunne hurtigt tilbyde en løsning og endte med at komme i mål, siger Christian Bjerglund Andersen.

Brandteknisk dokumentation

Der er imidlertid også mange andre end den pågældende boligforening, der kan drage nytte af den tværfaglighed. For med BR18 og certificeringsordningen for brandrådgivere er der i dag mere fokus på den brandtekniske dokumentation og korrekt anvendelse af byggematerialer og -komponenter. Det er ikke en formel skærpelse af kravene, selvom det øgede fokus på området kan få det til at se sådan ud.

- Nogle vil nu eller i fremtiden måske opdage, at en del af det arbejde, der er udført tidligere, ikke er i overensstemmelse med produkters dokumenterede anvendelse, så de er brugt på en måde, som ikke lever op til produkternes klassifikation. Med test og brandtekniske bedømmelser af bygningsdele, som kan bruges i brandklasse 2, kan man dog i nogle tilfælde sikre, at en bygningsdel, der er anvendt uden for klassifikationens tilhørende anvendelsesområde, ikke skal laves om. Man har også mulighed for at vurdere den samlede brandsikkerhed for bygninger i brandklasse 3 og 4 ved hjælp af diverse værktøjer fra kapitel 8 i BR18’s vejledning til Kapitel 5 – Brand, siger Christian Bjerglund Andersen og tilføjer:

Begge metoder kan anvendes til at udvikle brandteknisk dokumentation, og DBI tilbyder assistance til begge dele.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk