27-04-2022

Hvidvasksekretariatet: Tæt og bredt samarbejde mod svindel

En ny årsrapport for 2021 fra Hvidvasksekretariatet afspejler igen et travlt år. Det blev til mere end 70.000 underretninger, som er fire gange så mange i forhold til antallet af underretninger i 2016, men et lille fald sammenholdt med modtagne underretninger i 2020. Heraf modtog Hvidvasksekretariatet 5.000 underretninger relateret til mistanke om svindel med covid-kompensationsordningerne. Et tæt samarbejde på tværs af myndigheder og private aktører har været med til at dæmme op for svindlen, viser årsrapporten.

Indsatsen mod hvidvask i Danmark er over en årrække blevet styrket. Lovgivningen er blevet strammet, og flere brancher er omfattet af hvidvaskloven og dermed pligten til at underrette.

Det kan være med til at forklare den støt stigende kurve i antallet af underretninger hos Hvidvasksekretariatet, der er vokset kraftigt siden 2016. For 2021 opleves der dog for første gang på årsbasis et mindre fald i antallet af underretninger.

- Vi har gennem de seneste år haft et skærpet fokus på vigtigheden af de informationer, de underretningspligtige videregiver til os, og hvad de skal kigge efter, hvis de har en mistanke. Underretningerne er helt essentielle for, at vi kan få dæmmet op for hvidvask og terrorfinanciering, og her er kvaliteten i underretningerne afgørende og ikke kvantiteten i sig selv, fortæller Jørgen Andersen, der er chef for Hvidvasksekretariatet.

Et andet tiltag, som Hvidvasksekretariatet igangsatte i 2021 for at gøre det nemmere for de underretningspligtige at tilrettelægge deres indsats mod hvidvask, var udviklingen af en ny national risikovurdering for hvidvask (NRV). Udarbejdelsen af risikovurderingen er et omfattende analytisk produkt og er blevet til i et tæt samarbejde med brancheorganisationerne for de underretningspligtige og øvrige myndigheder.

Myndighedssamarbejde mod svindel har givet pote

I 2020 indledte Hvidvasksekretariatet, SØIK (nu NSK), Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Skattestyrelsen et tæt samarbejde med de underretningspligtige banker og revisorer med henblik på at dæmme op for misbrug af covid-kompensationsordninger.

Samarbejdet har vist sig at være særdeles effektivt værn mod svindlen med hjælpepakkerne. Arbejdet har allerede ført til en lang række straffesager og administrative afgørelser mod borgere og virksomheder, der misbrugte ordningerne, og Hvidvasksekretariatet forventer, at der i forbindelse med efterkontrollen med kompensationsordningerne vil følge flere sager. Det er den høje kvalitet i underretningerne fra banker og revisorer, der udgør et solidt fundament for myndighedernes kontrol.

- I 2021 har vi igen oplevet, at kriminelle aktører har været fristet til at svindle med kompensationsordningerne. Gennem et tæt og koordineret myndighedssamarbejde har vi effektivt og koordineret kunne forebygge, identificere og modvirke svindlen. Det kan derfor også blive interessant at tænke samarbejdsmodellen ind i andre henseender i fremtiden, da den har været et afgørende og effektivt værn mod svindel med hjælpepakkerne, siger Jørgen Andersen.

I 2021 modtog, behandlede og videresendte Hvidvasksekretariatet flere end 5000 underretninger relateret til hjælpepakkerne til de involverede myndigheder om mulig mistanke om svindel med kompensationsordninger. Cirka 2.700 af disse blev videreformidlet til rette myndighed, fx Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen, der har til opgave at vurdere, om der kunne være foretaget svindel med kompensationsordningerne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk