04-01-2022

Hærens soldater i NATO-beredskab

Soldaterne fra 1. Brigade har igennem længere tid trænet til at stå i NATO beredskab. Foto: Tue Skals / Forsvaret.

Soldater fra 1. Brigade og blandt andet Gardehusarregimentet står her fra begyndelsen af 2022 i beredskab i NATO Readiness Initiative, som er et væsentligt bidrag til opretholdelsen af en troværdig NATO-afskrækkelse.

Da kalenderbladet skiftede til 2022 blev det begyndelsen for en ny opgave for soldaterne fra 1. Brigade og Gardehusarregimentets første bataljon. De indgår nu ifølge Forsvarskommandoen i NATO-beredskabet, der hedder NATO Readiness Initiative (NRI).

NRI er en NATO-kapacitet, som kort fortalt består af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly, som konstant er på maksimalt 30 dages beredskab.

Fra Danmark er det 1. Brigade, der har til opgave at klargøre, uddanne og opstille en kampbataljon og et logistikkommando til NRI, samt at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelsen af soldater og støttefunktioner.

- Som nytiltådt chef for 1. Brigade er en af mine vigtigste opgaver at sørge for, at vores soldater er klar til at løse de opgaver, vi er pålagt. En af de opgaver er at stå i NATO-beredskab, siger brigadegeneral Anders B. Olesen, som har overtaget kommandoen over 1. Brigade i år.

NATOs beredskab er vigtigt for Danmark
Formålet med NATO’s Readiness Initiative er at øge beredskabet for de eksisterende nationale styrker og er en reaktion på et mere uforudsigeligt sikkerhedsmiljø i verden. Det drejer sig ikke om, at der skabes nye styrker, men om at øge beredskabet hos de eksisterende styrker, som er til rådighed for NATOs kollektive forsvars- og kriseberedskabsoperationer.

Hovedformålet med opbygningen af Danmarks 1. Brigade er netop at afskrække potentielle fjender af Danmark og NATO.

- I 1. Brigade træner og dygtiggør vi os i kamp mod en jævnbyrdig modstander, så potentielle fjender afholder sig fra at angribe Danmark eller vores NATO-allierede. Bidraget på 1.000 soldater – en kampbataljon samt støtteenheder – på 30 dages beredskab er derfor vigtigt, siger chefen for 1. Brigade Anders B. Olesen.

Der er ingen tidsbegrænsning på Hærens bidrag til NRI, men der vil løbende blive skiftet mellem hvilke kampbataljoner og støtteenheder, der skal indgå i NRI beredskabet.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk