26-03-2021

Flere fældende afgørelser for voldsforbrydelser

I 2020 blev der afsagt 7.358 afgørelser, hvor den sigtede blev kendt skyldig i en voldsforbrydelse. Det er 636 eller 9 pct. flere fældende afgørelser end i 2019. Antallet af fældende afgørelser for voldsforbrydelser har ellers været nogenlunde stabilt i en årrække, meddeler Danmarks Statistik.

Stigningen gælder alle typer af voldsforbrydelser, herunder vold mod privatperson, vold mod offentlig myndighed, trusler samt øvrig vold. Vold mod privatperson omfatter straffelovens §§ 244-246; simpel vold, alvorligere vold samt særlig alvorlig vold.

De fleste fældende afgørelser for vold mod privatperson er frihedsstraffe
Ud af de i alt 7.358 fældende afgørelser for voldsforbrydelser udgjorde vold mod privatperson 4.002. Heraf var de 38 pct. ubetingede frihedsstraffe, 46 pct. betingede frihedsstraffe og de resterende 16 pct. var andre typer afgørelser, herunder især tiltalefrafald og foranstaltningsdomme.

Størst andel ubetingede frihedsstraffe blandt 25-29-årige
Blandt de 25-29-årige, der blev fundet skyldige i vold mod privatperson i 2020, fik 52 pct. en ubetinget frihedsstraf. Det er mere end dobbelt så høj en andel som blandt de 15-19-årige, hvor 23 pct. af de fældende afgørelser blev afgjort som en ubetinget frihedsstraf. Til gengæld er den samlede andel af frihedsstraffe - ubetingede og betingede - højest for de 15-19-årige, nemlig 90 pct. Blandt mænd på 50 år og derover var 23 pct. af de fældende afgørelser for vold mod privatperson af en anden type end frihedsstraf.

Flere fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven
I 2020 blev der truffet 30.445 fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven, svarende til en stigning på 5 pct. i forhold 2019. Foruden voldsforbrydelser steg antallet af fældende afgørelser ligeledes for 'andre straffelovsforbrydelser' med 14 pct. og ejendomsforbrydelser med 4 pct. Antallet faldt til gengæld for seksualforbrydelser med 25 pct.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk