10-03-2021

Færre ofre for vold

I 2020 blev der registreret 28.186 ofre for vold. Det er 4 pct. færre end i 2019, meddeler Danmarks Statistik.

Der har ellers været et stigende antal voldsofre i de senere år fra ca. 17.200 i 2012 til ca. 29.300 i 2019, svarende til en stigning på 71 pct. Faldet fra 2019 til 2020 drejer sig hovedsageligt om færre ofre for simpel vold. Samme voldskategori er også én af årsagerne til den store stigning over årene. Simpel vold er en overtrædelse af Straffelovens § 244 og omfatter fx slag, spark og skub, samt mere atypiske handlinger som fx afklipning af hår eller udtværen af en kage i ansigtet på en anden person.

Fald i både mandlige og kvindelige voldsofre
Der er typisk en overvægt af mænd blandt ofrene for simpel vold. I 2020 fordelte de sig således med 6.264 mænd og 4.769 kvinder. Antallet af mandlige ofre for simpel vold er faldet mest. Fra 2019 til 2020 var der 14 pct. færre mandlige ofre og 8 pct. færre kvindelige. Faldet blandt mandlige voldsofre er fordelt jævnt over hele landet. For de kvindelige ofre for simpel vold, er der store regionale forskelle. Faldet er størst i de tre jyske regioner, mens der i Region Hovedstaden kun er et fald på 1 pct.

Ikke fald i ofre for alle typer vold
Selv om ofre for vold overordnet set er faldet, har der været en stigning i ofre for visse typer af voldsforbrydelser. Stigningen ses bl.a. i trusler, forsøg på manddrab, ulovlig tvang og psykisk vold. En ny lov fra 2019 gjorde det muligt at anmelde psykisk vold. I 2020 var der 421 ofre, som er en stigning på 114 pct. i forhold til året før.

Kilde: Danmarks StatistikLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk