25-02-2021

Det sikkerhedspolitiske landskab skal kortlægges

Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab er under stærk forandring. Det regelbaserede internationale samarbejde er udfordret og stormagtrivaliseringen er tilbage. Derfor har regeringen nedsat en Analysegruppe, som skal udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation samt identificere de udfordringer og konsekvenser, den kan medføre for hele Kongeriget og Forsvaret. Analysen skal indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig.

Analysegruppen består af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet samt Forsvaret. Grønlands regering, Naalakkersuisut, og Færøernes Landsstyre deltager på lige fod i analysegruppens arbejde vedr. Arktis og Nordatlanten. Statsministeriet deltager som observatør.

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet yder sekretariatsbistand til analysegruppen, som vil trække på dansk, grønlandsk, færøsk og international ekspertise bl.a. via en følgegruppe bestående af videnspersoner med særlig indsigt i området fra blandt andet relevante interesseorganisationer, erhvervslivet og forskningsmiljøet.

Analysen ventes afsluttet senest primo 2022 med henblik på at kunne indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig. I forbindelse med afrapporteringen vil analysen blive gjort offentlig tilgængelig.

Arbejdet ledes af ambassadør Michael Zilmer-Johns.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk