03-07-2020

Der kommer whistleblowerordninger i hele staten

Justitsminister Nick Hækkerup vil indføre whistleblowerordninger på hele statens område, så whistleblowere tør stå frem og kritisable forhold kan komme for dagens lys.

Den offentlige forvaltning skal være baseret på åbenhed, gennemsigtighed og tillid, mener justitsministeren. Derfor vil regeringen indføre whistleblowerordninger i hele staten.

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre og afdække fejl og forsømmelser i den offentlige sektor. Der findes allerede flere whistleblowerordninger i forskellige ministerier og statslige myndigheder. Det er en positiv udvikling, som regeringen ønsker at fremme, og derfor har regeringen besluttet, at der senest den 1. november 2020 skal være indført whistleblowerordninger på hele statens område.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Det er helt afgørende for vores samfund, at borgerne har tillid til de offentlige myndigheder. Tillid til, at de værner om borgernes rettigheder, og til at de administrerer deres betroede midler rigtigt, ordentligt og nidkært. Nu indfører vi whistleblowerordninger på hele statens område, så whistleblowere tør stå frem, og så kritisable forhold kan komme for dagens lys. Det har vi alle en interesse i.
Samtidig er vi ved at se på at gennemføre EU’s whistleblowerdirektiv, der bl.a. stiller krav om, at der skal oprettes whistleblowerordninger på en lang række offentlige og private arbejdspladser.”

Justitsministeriet er i samarbejde med samtlige andre ministerier i gang med at lægge sidste hånd på en fælles vejledning for etableringen af de statslige whistleblowerordninger. Det vil være op til de enkelte ministerier og statslige myndigheder at udforme ordninger på deres område.

Der lægges op til, at der etableres ordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle underliggende myndigheder med 50 eller flere arbejdstagere. Myndigheder med under 50 arbejdstagere vil selv kunne vælge, om de vil oprette en separat ordning. Tærsklen på de 50 arbejdstagere lægger sig tæt op ad EU’s whistleblowerdirektiv.

Direktivet betyder bl.a., at der skal indføres whistleblowerordninger på både private og offentlige arbejdspladser. Reglerne blev endeligt vedtaget i EU i oktober 2019, og direktivet skal senest være implementeret i løbet af december 2021.

Fakta:

Der er allerede etableret whistleblowerordninger på bl.a. Forsvarsministeriets, Erhvervsministeriets, Udenrigsministeriets, Skatteministeriets og Justitsministeriets områder.

På Justitsministeriets område er der pr. 1. marts 2019 etableret whistleblowerordninger i politiet, PET, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og Justitsministeriets departement.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen