14-09-2020

Datatilsynet giver sig selv alvorlig kritik efter internt brud på GDPR

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at tilsynet selv i en periode bortskaffede papir, der skulle have været makuleret, som almindelig papiraffald, og at bruddet blev anmeldt for sent.

Datatilsynet har nu afsluttet behandlingen af tilsynets brud på persondatasikkerheden. Bruddet bestod i, at papirmateriale, som indeholdt fortrolige og følsomme oplysninger, og som derfor skulle have været makuleret, ved en fejl blev bortskaffet som almindeligt papiraffald. Datatilsynet har formelt anmeldt bruddet til tilsynet, men det skete ikke inden for fristen på højst 72 timer, efter at bruddet blev konstateret.

Da sagen udspringer af Datatilsynets egne forhold, har tilsynet overvejet, om Datatilsynet har den fornødne habilitet til at behandle sagen. Men efter Datatilsynets vurdering har tilsynet ikke mulighed for at overlade behandlingen af sagen til en anden (uafhængig) myndighed.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk