02-07-2020

Datatilsynet anmelder Lejre Kommune til politiet

Datatilsynet anmelder Lejre Kommune til politiet, da tilsynet vurderer, at kommunen ikke har levet op til kravene om et passende sikkerhedsniveau i databeskyttelsesforordningen.

Lejre Kommune er blevet indstillet til en bøde på 50.000 kr. for ikke at have overholdt sin forpligtelse som dataansvarlig til at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da kommunen anmeldte et brud på persondatasikkerheden. Af sagen fremgik det, at Lejre Kommunes afdeling, Center for Børn og Unge, har haft en fast praksis, hvorefter mødereferater indeholdende personoplysninger af særdeles følsom og beskyttelsesværdig karakter, herunder om borgere under 18 år, er blevet uploadet på kommunens medarbejderportal. På medarbejderportalen var der potentiel adgang til oplysningerne for en stor del af kommunens ansatte, uanset om de pågældende medarbejdere arbejdede med den type af sager.

Datatilsynet har i samme sag udtalt alvorlig kritik af, at Lejre Kommune ikke har levet op til kravet om at foretage underretning af de registrerede om bruddet på persondatasikkerheden.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen