11-04-2023

Dansk-norsk samarbejde sikrer ammunition til Ukraine

Caesar Haubits artillerisystem. Foto: Forsvarsgalleriet.

Forsvarsministeriet har indgået en aftale med Norge om fælles donation af 8.000 artillerigranater til Ukraine.

I marts i år stemte et stort flertal i Folketinget for beslutningsforslaget om Danmarks deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde. Det har allerede har banet vejen for dansk deltagelse i et fælleseuropæisk ammunitionsindkøb til en værdi af to mia. euro. Med nyt dansk-norske samarbejde øger Danmark sit militære bidrag til Ukraine yderligere, oplyser Forsvarsministeriet.

– Ukrainerne har fortsat et stort og akut behov for ammunition til deres frihedskamp mod Rusland. Det er Danmark sammen med andre EU- og NATO-lande i fuld gang med at i mødekomme med en række forskellige militære bidrag. Det er vores samarbejde med Norge et vigtigt eksempel på, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Samarbejdet betyder, at det danske forsvar samler norske 155mm artillerigranater med kompatible danske drivladninger, fængrør og brandrør til komplette artilleriskud. Herefter bliver de doneret til det ukrainske forsvar.

– Ukraine har stort behov for artilleriammunition, og vi bidrager med det, vi kan. Det er vigtigt for Europas og Norges sikkerhed, at Ukraine lykkes med at stå imod Ruslands angreb. Norge har bidraget massivt til Ukraine gennem 2022 og vil fortsætte støtten i årene, som kommer, siger Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Den fungerende forsvarsminister har tidligere drøftet donationen af drivladninger, fængrør og brandrør med Folketinget. Udgifterne til donationen finansieres af Ukraine-fonden. Danmark har samlet leveret militær støtte og donationer til Ukraine for 6,2 mia. kr.

Den umiddelbare vurdering fra Forsvaret er, at ammunitionen vil kunne blive anvendt af de danske CAESAR-artilleripjecer, som Folketinget besluttede at donere til Ukraine i starten af året, hvorfor skuddene ventes doneret sammen med systemerne.

Danmark og Norge vil løbende drøfte, hvordan man i samarbejde fortsat kan støtte Ukraine med yderligere bidrag.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk