07-06-2024

Dansk Erhverv vil have flere cyberværnepligtige

En stigende trussel fra cyberangreb kalder på handling, mener organisationen Dansk Erhverv, som ønsker at tredoble antallet af cyberværnepligtige samt etablere en ny kaserne.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Center for Cybersikkerhed har hævet myndighedernes trusselsvurdering på cybersikkerhedsområdet, hvor risikoen for destruktive angreb ændres fra lav til middel.

Dansk Erhverv mener på den baggrund, at tiden er kommet til, at Danmark prioriterer sit cyberforsvar langt højere:

- Den nye trusselsvurdering viser, at moderne sikkerhedspolitik er blevet digitalt, og der er desværre ikke nogen grund til at tro, at udviklingen bliver bedre. Tværtimod. Vi lever i usikre tider. Det gælder både den geopolitisk situation i Europa og globalt. Og det gælder teknologisk. Cybersikkerhedstruslen bliver derfor stadig mere kompleks og avanceret. Det bliver nemmere at angribe og sværere at forsvare sig, siger Casper Klynge, vicedirektør i Dansk Erhverv.

Mens Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i Europa, halter vi voldsomt bagefter, når det kommer til cybersikkerhed, mener Dansk Erhverv:

- Truslen retter sig både mod myndigheder og det private. Ofte står virksomhederne faktisk forrest i skudlinjen. Derfor er behovet for offentligt-privat samarbejde også større end nogensinde. Cybersikkerhed er en holdsport og en sport, vi desværre er nødt til at tage langt mere alvorligt. Cyberangreb har kollektive konsekvenser. Derfor skal der tages et kollektivt ansvar. Det bør afspejles i en markant politisk opprioritering af cybersikkerhedsområdet, siger Casper Klynge.

Tredobling af cyberværnepligt

Dansk Erhverv har konkrete forslag til, hvad der bør gøres. På kort sigt peger Dansk Erhverv på et konkret måltal på 100 nyoptagede cyberværnepligtige om året – mere end en tredobling sammenlignet med de nuværende ca. 30, der optages årligt på uddannelsen. På længere sigt bør ambitionerne være endnu højere.

- Danmark bør satse massivt på kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Vi er blandt de mest digitaliserede lande i verden, men derfor er vi også sårbare og det kræver et tilsvarende højt sikkerhedsniveau. Der er vi desværre ikke nu. Vi foreslår konkret en udvidelse af cyberværnepligten for i højere grad at kunne forberede og uddanne vores soldater til fremtidens kampplads, siger Casper Klynge.

Til formålet finder Dansk Erhverv det oplagt at etablere en ny kaserne specifikt til cyberværnepligten som supplement til den nuværende i Fredericia. Den vil med fordel kunne placeres i Aarhus, hvor der kan opnås værdifulde synergieffekter med et cybercampus til at fremme uddannelse, forskning og samarbejde inden for området. I Aarhus kan man allerede nu tilbyde ’state of the art’-faciliteter og ressourcer til startups samt samarbejde med etablerede virksomheder og forskningsprojekter.

- En markant investering i cyberværnepligten og danske cyberkompetencer generelt vil udover at bidrage til Danmarks sikkerhed også komme erhvervslivet til gode. Det er nemlig også kompetencer, som virksomhederne efterspørger og kan videreudvikle til gavn for både vores vækst og vores forsvar. Hvis bare 10 procent af de cyberværnepligtige ender hos virksomhederne, etablerer deres egne cybervirksomheder eller læser videre, vil tiltaget have et bredere perspektiv og et gavnligt resultat for Danmark og dansk erhvervsliv, slutter Casper Klynge.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk