02-04-2019

Dansk Erhverv har held med at få flyttet politifolk til ”rigtigt” politiarbejde

Justitsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop besluttet at flytte en længere række administrative opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Det giver mere politi på gaden, og det er positivt, mener Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv har sammen med en række andre organisationer henvendt sig til myndighederne med forslag om at frigøre politifolk til ”rigtigt” politiarbejde. En ny fordeling af ressortområder mellem Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen viser, at regeringen har lyttet.

- Vores forslag er i høj grad blevet fulgt. Det betyder for det første, at ekspertisen på en række transportrelaterede områder samles hos Færdselsstyrelsen og for det andet, at politiet får bedre tid til opgaver, som kun politiet kan løse. Det er enormt positivt, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, og fortsætter:

- Det tager tid at uddanne en betjent, og endnu længere tid for vedkommende til at få den praktiske erfaring, der er helt afgørende for godt politiarbejde. Derfor er det også vigtigt, at betjentene kommer væk fra skrivebordene og ud i virkeligheden, siger Jesper Højte Stenbæk, og understreger at dette ikke er en spareøvelse.

- Dette skal medføre en styrkelse af retshåndhævelsen til gavn for samfundet, siger han afslutningsvis.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen