01-12-2022

Danmark spiller en vigtig rolle i JEF-samarbejdet

Generalmajor Jim Morris - chefen for det britiske hovedkvarter - takker major Jesper Olesen fra Hjemmeværnskolen i Nymindegab for den værtsnationsstøtte Forsvaret har ydet under øvelse Joint Protector. Foto: Sune Wadskjær Nielsen / Forsvaret

Omkring 465 officerer og rådgivere fra de ti lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Forces (JEF) har været samlet i Nymindegablejren i en stor britiskledet øvelse. Det har givet Forsvaret værdifulde erfaringer - både når det gælder værtsnationsstøtte og hvordan et internationalt hovedkvarter opererer.

Igennem to uger har Danmark lagt jord til en stor, international stabsøvelse i rammen af forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Forces (JEF). Her har flere hundrede internationale aktører været samlet i Nymindegablejren, hvor et JEF-hovedkvarter er blevet deployeret og opbygget.

Øvelsen har givet unik erfaring og indblik i, hvordan JEF-samarbejdet træner og øver, og hvordan man hurtigt opstiller et internationalt hovedkvarter, oplyser Forsvarskommandoen.

Brigadegeneral Jette Albinus er til daglig vicechef i Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Men i de to uger, som øvelsen varede, var hun næstkommanderende i det britiske Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ), mens det har været deployeret og opstillet i Nymindegab.

- Fra et dansk perspektiv, så har vi ikke selv et deployerbart hovedkvarter som en speciel kapacitet. Så jeg synes, at det har været meget imponerende at være med til, og jeg har lært meget af hele øvelsen, siger hun.

Fra 31. oktober til 12. november trænede officerer og rådgivere fra Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Holland i at håndtere den tilspidsede sikkerhedspolitiske situation i Nordeuropa. Det skete under øvelsen Joint Protector, som er den årlige øvelse i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF).

- En af grundene til, at vi både er glade og gerne vil være værter for denne øvelse, er fordi, vi gerne vil vise både vores partnernationer og resten af verden, at vi er en vigtig bidragyder til JEF. Men der er også mange fordele ved at være vært for JEF her i Danmark. Et eksempel er, at man kan se, hvad det kræver at være i stand til yde, hvad vi med militære termer kalder værtsnationsstøtte, siger Jette Albinus.

- Det er ikke særligt let at flytte et hovedkvarter med alle containerne, personellet og materielet og få et hovedkvarter i Danmark til at fungere. Så det er en virkelig god øvelse for os, fordi den er meget realistisk, fortsætter hun.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk