26-07-2021

Brandkadetkorps sikrer mandskab til fremtidens beredskab

Foto: Danske Beredskaber.

Mere end 90 % af alle landets brandkadetter er interesseret i at fortsætte deres videre færd over i det voksne beredskab, når de bliver gamle nok, og knap 60 % af disse ønsker specifikt at fortsætte hos brandvæsnet. Det viser en undersøgelse foretaget af konsulentvirksomhederne Practicum og Pædagogisk Praksis for Unge i Beredskabet, hvor godt en tredjedel af landets aktive brandkadetter har medvirket.

Interesseorganisationen Danske Beredskaber skønner, at der mangler i omegnen af 400 brandfolk på landsplan. Men med den nye undersøgelse er formand for Unge i Beredskabets styregruppe og beredskabsdirektør hos Lolland-Falster Brandvæsen, Peter Søe, mere fortrøstningsfuld for fremtiden:

- Vi kan jo se, at de, der overgår fra brandkadetkorpsene til det voksne beredskab, allerede har en stor forståelse for den beredskabsfaglige verden og at de, qua deres uddannelser i brandkadetkorpsene, er langt hurtigere klar til at tage del i løsningen af beredskabets opgaver, end dem der kommer udefra. Så det gør mig enormt glad at se, at størstedelen af brandkadetterne rundtomkring i landet gerne vil fortsætte over i det samlede beredskab, når de bliver gamle nok, siger Peter Søe, der fortsætter:

- På den måde er de unge fra brandkadetkorpsene ikke bare med til at fremtidssikre vores robuste kommunale redningsberedskab, men er med til at sikre hele det samlede beredskab i Danmark, siger han.

Undersøgelsen peger på, at de unge er interesserede i en fremtid indenfor en bred vifte af de danske redningsberedskaber. Således angiver 56,6 % at de er interesseret i at overgå til brandvæsenet, 13,1 % er interesseret i livet i polititjenesten, 9,7 % er interesseret i det præshospitale område, 7,9 % er interesseret i en karriere i Forsvaret, mens 4,1 % er interesseret i en anden retning indenfor beredskabet.

Projektchef for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini, er tilfreds med de nye tal, der er en understregning af projektets potentiale som rekrutteringskanal for alle dele af det danske redningsberedskab.

- Det vidner om, at vi gør noget af det rigtige. Og så er det desuden værd at bemærke, at vi eksempelvis har væsentligt flere unge kvinder med i brandkadetkorpsene, end hvad der er i beredskaberne i dag. Dermed kan vi være med til at øge mangfoldigheden, siger Maria Wiktoria Karolini.

Unge i Beredskabet er ejet af Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet og finansieres af midler fra Forsvarsministeriet samt Velux FondenLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk