06-06-2023

Beredskabet: Civilbefolkningens sikkerhed og tryghed bliver glemt

Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder i landet, kritiserer regeringens nylige forslag til et forsvarsforlig, hvor der foreslås et ressourceløft til det militære forsvar af Danmark. Desværre er det ifølge Danske Beredskaber fortsat helt uklart, hvad den danske civilbefolkning skal gøre, hvis det utænkelige angreb skulle komme.

- Akkurat som forsvaret har været skåret ned på ressourcer siden Berlinmurens fald, så har beredskabet været det samme. Og er det med dagens forslag fortsat, da der ikke i udspillet er husket et afgørende og nødvendigt løft af ressourcer og kapaciteter til opgaverne med at beskytte civilbefolkningen, hvis vi måtte komme under angreb militært eller hybridt, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard og formand Jarl Vagn Hansen fra Danske Beredskaber. Og de fortsætter i en fælles udtalelse:

- Beredskabet står således fortsat uden flere og tilstrækkelige ressourcer til opgaverne med at sikre civilbefolkningen og garantere samfundssikkerheden og den fortsatte drift af vitale funktioner og kritisk infrastruktur, selv under stærkt unormale forhold. Det er beredskaberne, der har opgaven med at passe på alle civile danskere i en krise- eller krigssituation.

- Hvis Danmark skal kunne forsvare sig effektivt, skal vi også tænke på at skabe tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen, selv hvis vi er under angreb. Derfor skal ressourcer til beredskabsplanlægning, planer for fortsat drift, og beredskabets mulighed for effektiv civilbeskyttelse også huskes.

- Med regeringens udspil er tryghed og sikkerhed for civilbefolkningen fortsat blevet glemt, slutter Bjarne Nigaard og Jarl Vagn Hansen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk