23-11-2022

Bekæmpelse af store naturbrande skal blive endnu mere effektiv

Foto: Beredskabsstyrelsen (arkivfoto).

En ny praksisundersøgelse afdækker redningsberedskabets indsatser ved større naturbrande og præsenterer 11 initiativer til at opdyrke og styrke en fælles praksis for indsats til naturbrand.

Redningsberedskabet har indtil nu været i stand til at håndtere de naturbrande, der er opstået i Danmark. Med udsigt til mere ekstremt vejr fremover er der behov for at sikre, at redningsberedskabet fortsat er gearet til at kunne håndtere morgendagens naturbrande.

Beredskabsstyrelsen har derfor i samarbejde med de kommunale redningsberedskaber og Danske Beredskaber gennemført en undersøgelse af redningsberedskabets praksis ved indsats til større naturbrande.

Undersøgelsen viser, at der er grundlag for at styrke redningsberedskabets praksis i forhold til planlægning og indsats ved naturbrande, så mandskabets sikkerhed og ressourceforbrug prioriteres og anvendes bedst muligt.

- Selvom vi i perioder har været pressede, har redningsberedskabet været i stand til at håndtere de naturbrande, vi har stået over for. Men vi kan også se, at opgaverne håndteres forskelligt fra det ene beredskab til det andet og måske fra en indsatsleder til en anden. Her kan det give god mening at se på, om vi kan definere og arbejde med ’best practice’ på tværs af de forskellige enheder, siger beredskabschef i Nordjyllands Beredskab, Lars Bjørndal, der har indgået i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har på baggrund af undersøgelsens resultater peget på 11 mulige initiativer til at styrke og opdyrke en fælles praksis for indsats til naturbrand, herunder bl.a. udarbejdelse af tekniske og taktiske retningslinjer samt afholdelse af en temadag om naturbrand.

Formålet med temadagen er bl.a., at den kan benyttes til at prioritere det videre arbejde med initiativerne på baggrund af nogle bredere drøftelser på tværs af redningsberedskabet.

Rapporten kan læses her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk