08-12-2022

Bæredygtigt byggeri skal gøres brandsikkert

Næsten en tredjedel af alle brandudrykninger til private sker til beboelsesejendomme.

Danskerne bygger mere og mere bæredygtigt, men brugen af nye byggematerialer kan udgøre en reel udfordring for brandsikkerheden. Brande er dyre – både menneskeligt og økonomisk: 3,2 mia. kr. i 2021. Nu vil forsikringsbranchen løfte brandsikkerheden med nyt forslagskatalog.

Både nye huse og renoveringer bliver mere og mere grønne og bæredygtige. Utraditionelle byggematerialer og -metoder vinder indpas side om side med de mere traditionelle. Men selv om udviklingen med mere bæredygtigt byggeri er positiv og vigtig, så skaber den også udfordringer for brandforebyggelse og brandsikkerhed, fordi vi bygger med mindre kendte materialer.

- Brug af bæredygtige materialer i bygninger er en sund og god udvikling for samfundet og for den enkelte bygningsejer. Men det er samtidig en udfordring for brandforebyggelsen, brandsikkerheden og for de slukningsmetoder, der skal bruges, hvis der opstår brand. Det skal vi have løst, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, F&P.

Hun peger på, at der er brug for en større viden om fx de konkrete bygge- og isoleringsmaterialer, når brande skal forebygges eller slukkes:

- Forebyggelse af brand er det mest bæredygtige, og det kræver et godt kendskab til bygningen og overblik over de bygge- og isoleringsmaterialer, der er anvendt. I forbindelse med brandslukning skal der også kunne sættes ind på en måde, der mest effektivt slukker branden i netop den bygning, siger Pia Holm Steffensen.

Det er baggrunden for, at F&P med et nyt tryghedsudspil vil øge brandsikkerheden i Danmark – også når det gælder bæredygtigt byggeri og bæredygtige reparationer. F&P foreslår, at det nuværende BBR-register udvides med oplysninger om vægkonstruktioner og isoleringsmaterialer i ydervægge og tag. Kravet skal løbende implementeres ved alt nybyggeri og større ombygninger, men også i forbindelse med hussalg.

- Det er vigtigt ved en brandslukning at vide, om og hvor der er brugt brandbare isoleringsmaterialer, men det er også vigtigt for forsikringsselskaberne at kende materialernes reaktioner over for fugt, når omfanget af en skade bagefter skal håndteres og opgøres, siger Pia Holm Steffensen.

Obligatorisk brandeftersyn

F&P foreslår desuden, at der jævnligt skal være obligatorisk brandeftersyn af større beboelsesejendomme.

Næsten en tredjedel af alle brandudrykninger til private sker til beboelsesejendomme.

- Ofte udvikler brandene sig meget kraftigt, fordi brandsikringen ikke er blevet vedligeholdt godt nok igennem tiden. Derfor er der behov for at udvikle et brandeftersyn skræddersyet til beboelsesejendomme. Det skal være nemt for alle, der ikke er brand- eller bygningssagkyndige, at forebygge brand, siger Pia Holm Steffensen.

Forsikringsbranchen vil gerne tilbyde - fx i samarbejde med DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) at udvikle et brandeftersyn til beboelsesejendomme. Blandt forslagene er også, at der skal nedsættes en brandkommission, der får til opgave at kulegrave, samle og nyttiggøre viden om alle storbrande i Danmark.

I 2021 løb de samlede erstatninger efter brandskader op i 3,2 mia. kr. Heraf blev der udbetalt knap 2,7 mia. kr. til erstatninger til ”millionbrande” eller storbrande. Dem var der 547 af sidste år.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk