22-10-2018

Alt for nemt at bryde ind på byggepladser

Med lidt fingerfærdighed kan udbudne gæster komme ind på byggepladsen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog i årets første ni måneder i alt 48 anmeldelser om tyverier fra byggepladser. Tallet er på niveau med samme periode af 2017, hvor politiet modtog 51 anmeldelser. Men ser man på udviklingen fra 2015 og 2016, hvor politiet hvert år modtog 37 anmeldelser, er der tale om en væsentlig stigning.

- Som situationen ser ud nu, er der risiko for, at antallet af tyverier fra byggepladser stiger for tredje år i træk. Og desværre oplever vi alt for ofte, at det er lige så nemt at komme ind på en byggeplads om aftenen som at besøge boderne på en torvedag. Der er ingen hegn, ingen låse og værktøj og materialer ligger frit fremme og frister svage sjæle. Det koster dels virksomhederne dyrt, dels sender branchen et signal til de kriminelle om, at de bare kan komme indenfor og tage for sig – også næste gang, de kører forbi, pointerer fungerende vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.

Han opfordrer både entreprenører, håndværksmestre samt leverandørerne til i fællesskab at tænke i sikring af byggepladserne.

Forslag til sikring af byggepladser:

 • Virksomheden bør formulere en sikringspolitik, så der hele tiden er fokus på sikring mod tyveri
 • Udpeg en person, der er ansvarlig for sikkerheden – ved flere virksomheder, så udpeg en fælles sikringsansvarlig til at koordinere tyverisikringen på byggepladsen
 • Tænk tyverisikring ind i byggeprojektet allerede i planlægningsfasen
 • Tilpas tyverisikringen til byggepladsens udvikling igennem byggeriets faser
 • Koordinering mellem leverandører, transportører og entreprenører kan være med til for eksempel at sikre, at materialer først leveres, umiddelbart inden de skal bruges. Så minimeres tiden, hvor de står ubrugte på byggepladsen og let tilgængelige for tyveri
 • Tag et dagligt fyraftenstjek. Det sikrer, at alt er, som det skal være, inden byggepladsen forlades, og at alle sikringsrutinerne bliver overholdt

Fysiske og elektroniske sikringsforslag:

 • Hegn signalerer til nysgerrige, at der er adgang forbudt og hjælper til med at forsinke uvedkommendes indtrængning på byggepladsen
 • Skiltning, der gør opmærksom på sikringen, kan få tyvene til at vende om
 • Tv-overvågning - efter reglerne i lov om tv-overvågning - af byggematerialer på byggepladsen kan have en præventiv virkning over for både hærværk og tyveri
 • Belysning, enten permanent eller aktiveret ved detektering, kan være et supplement til den øvrige sikring. Belysningen bør ligge på en højere lysstyrke end omgivelserne. Belysning gør desuden tv-overvågningsbilleder mere brugbare
 • Trådløs tyverialarm med signaloverføring til eksempelvis mobiltelefon/godkendt kontrolcentral m.v.
 • Vagtordning kan være med til at forebygge indbrud/tyveri. Vagten – eventuelt med hund – kan være enten stationær eller tilsynsvagt med aftalt besøgsfrekvens.
 • Materialer og værktøj skal være låst inde for at være dækket af forsikringen. Typisk gøres det i containere. Lejer virksomheden sine containere, kan man ofte leje godkendte låse samme sted
 • Overvej at lave et særligt område på byggepladsen, hvor sikringen er særlig god, og hvor de mest værdifulde ting kan opbevares
 • Ting, som ikke kan låses inde i en container, kan for eksempel, hvis virksomheden har en kran til rådighed, løftes op på en bygning. Virksomheden kan ligeledes placere noget tungt ovenpå byggepladsens containere, så de ikke umiddelbart kan trækkes op på en lastbil. Gummigedens skovl kan placeres foran lågen til værktøjscontaineren
 • GPS-sporingssystemer er ofte et krav ved forsikring af større entreprenørmaskiner. Såfremt at systemerne ikke er deaktiveret eller på andre måder forstyrres, kan de vise, hvor et objekt befinder sig
 • Mærkning af materiel og værktøj kan have en præventiv effekt. Mærkning øger sandsynligheden for, at virksomheden får sine stjålne ting retur. Der findes en række firmaer, som tilbyder både synlig og usynlig mærkning. Mærkningen er vanskelig at fjerne og kan identificere ejeren gennem et register.

  Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen