17-06-2021

70% deler gerne deres personlige data som betaling for fri bevægelighed

David Emm, ansvarlig for it-sikkerhedsresearch hos Kaspersky.

Mens mange lande i Europa er i gang med at indføre vaccinationspas for at give deres befolkning adgang til flere aktiviteter efter pandemien, viser en ny undersøgelse fra Kaspersky, at et flertal af danskerne er villige til at dele deres personlige data for at slippe for begrænsninger. Syv ud af ti (70%) danskere er villige til at give sundheds-, lokations- og kontaktoplysninger, så de igen kan besøge barer og restauranter samt komme på udlandsrejser.

Kaspersky har spurgt 8.000 forbrugere i ni europæiske lande, herunder Danmark, om deres holdning til deling af deres personlige data. De danske tal viser, at halvdelen (48,4%) gerne deler deres personlige sundhedsdata samt deres lokations- og kontaktdata for at hjælpe deres land med at overvinde pandemien.

Rejser til udlandet og besøg på bar eller restaurant er også en motiverende faktor for hver fjerde dansker (hhv. 25,6% og 24,8%), mens hver femte gerne deler data, hvis de kan deltage i en større begivenhed. Selvom det længe har været muligt at besøge indkøbscentre, vil næsten hver femte dansker gerne ’betale’ for privilegiet mod at dele deres data (18,4%).

Det er de yngste og ældste aldersgrupper, der er mest villige til at dele deres sundhedsdata for at opnå bevægefrihed. Her er tre ud af fire af de unge millennials (født mellem 1980 og 1993) villige til at dele deres data mens hele 81,8% af de ældre, der er født før 1946, gerne deler deres sundhedsdata mod at kunne bevæge sig frit.

Samtidig viser undersøgelsen, at de fleste (84,2%) er bekymret for, om deres private og personlige data bliver ordentligt beskyttet af myndigheder og virksomheder. Kun hver anden (52%) føler, at de selv har kontrol over, hvor mange organisationer, der har adgang til deres personlige data. Hele 76,8% er bekymrede for, at deres data falder i de forkerte hænder inden for de næste to år.

- Siden corona-pandemien brød ud har regeringer i hele Europa søgt efter en måde at overvåge spredningen af virussen på, så de kunne genåbne. Men kun hver anden dansker (49%) har tillid til, at det offentlige beskytter deres personlige oplysninger. Selv om mange forbrugere er villige til at afgive deres personlige data i bytte for mere frihed og en tilbagevenden til normalen, er det vigtigt, at det offentlige sikrer, at deres politikker for dataindsamling og -lagring er robuste og sikre nok til at passe på disse følsomme data. Tillid er afgørende for, at vi kan komme sikkert videre efter pandemien, siger David Emm, øverste ansvarlige for it-sikkerhedsresearch hos Kaspersky.

Undersøgelsen viser, at:

• Syv ud af ti danskere vil gerne dele deres personlige sundheds-, lokations- og kontaktdata for at få større frihed efter pandemien

• 48,4% deler gerne deres data for at hjælpe Danmark overvinde pandemien

• Kun 18,4% vil dele deres data for at få adgang til et indkøbscenter, mens 25,6% er villige til at dele disse oplysninger for at kunne rejse til udlandet.

De forskellige landes holdning til databeskyttelse kan ses på Kasperskys Data Privacy Heat Map herLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk