01-04-2023

5 tips til bedre brandsikkerhed i etagebyggeri

Hvordan sikrer man brandsikkerheden i tagrum i etagebyggeri? Skal der altid benyttes en brandrådgiver, eller kan boligforeningen også selv foretage tjek, der øger sikkerheden? Social- og Boligstyrelsen har lanceret en kampagne, der giver svar og nogle enkle tips til bedre brandsikkerhed.

Boligforeninger kan også selv gøre en indsats for at øge brandsikkerheden i deres ejendomme. Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet nyt kampagnemateriale, der skal vejlede bygningsejere og bestyrelser i boligforeninger om, hvilke forhold de især skal være opmærksomme på, når de tjekker brandsikkerheden i tagetagen.

Kampagnen Brug øverste etage byder desuden på DBI's vejledning om de hyppigst forekommende fejl i udførelsen af tagrenoveringer og instrukser i, hvordan man gennemgår tagrum og tagkonstruktioner for at sikre mod brandspredning. Herudover anbefales, at tagrummet indgår i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan, så man sikrer systematisk tjek af brandsikkerheden.

Kampagne udløst af storbrand

Baggrunden for brandsikringskampagnen er den famøse tagbrand i en etageboligejendom i Vanløse i marts 2022. For branden, der brød ud på loftet, spredte sig med lynets hast hen over taget og flere etager ned i byggeriet. Resultatet blev 130 beskadigede lejligheder fordelt på 16 opgange, en totalskadet bygning og 90 hjemløse familier.

DBI undersøgte brandforløbet for Bolig- og Planstyrelsen, og her blev det klart, at branden formentlig kunne have været begrænset til få opgange, hvis blot bygningen havde været opført og vedligeholdt som angivet i byggetilladelsen fra 1937, og der havde været udført brandmæssige adskillelser i spidsloftet og over lejlighedsskel mod tagdækningen.

Fejl i brandsikringen i hver tredje byggeri

Siden branden har både brandeksperter og beboere i etageejendomme spekuleret på, hvordan det står til med brandsikkerheden i lignende ejendomme, og hvor stor risikoen mon er for en gentagelse af storbranden.

- De mange brandtjek i etagebyggeri, som DBI har udført siden branden, viser dog, at ca. hver tredje bygning har fejl i brandsikringen. Med kampagnen har boligforeninger nu et værktøj til at vurdere brandsikkerheden i deres ejendomme. Men er man det mindste i tvivl, bør man kontakte en brandrådgiver, der kan gennemgå brandsikkerheden i bygningen, siger Ib Bertelsen, direktør i DBI.

Tjek øverste etage - fem tips

  1. Tjek, at tagrummet er opdelt i mindre sektioner
  2. Tjek, at der ikke er huller eller revner i vægge og gulve
  3. Tjek, at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt
  4. Tjek, om taget er blevet renoveret
  5. Tjek, at tagrummet bliver vedligeholdt

Se kampagnen Brug øverste etage

DBI Brandtjek

DBI tilbyder brandtjek, som er en grundig gennemgang af alle brandrelaterede sikkerhedsforhold i en bygning, herunder også den passive brandsikring. Desuden kontrolleres drift, kontrol og vedligehold efter kravene i BR18.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk