09-04-2018

40 procent af nordiske virksomheder gør brug af IoT

Ifølge en ny undersøgelse fra IDC (International Data Corporation) har især tre sektorer taget føringen med hensyn til at udnytte Internet of Things (IoT) i Norden.

Det er knap 20 år siden, at begrebet "Internet of Things" først blev brugt på forbindelsen mellem internettet og genstande i den fysiske verden. Siden da er interessen steget støt, og i dag bruger 40 procent af nordiske virksomheder IoT. Det viser en ny IDC undersøgelse blandt 200 virksomheder.

Især transport-, infrastruktur- og fremstillingsvirksomheder (45 procent) har fået øjnene op for fordelene ved at forbinde deres elektroniske enheder og indsamle data ved hjælp af sensorer. Ser man på sundhedssektoren, er kun 32 procent af virksomheder og organisationer i gang. I uddannelsessektoren er det 29 procent, og på trods af megen snak om den finansielle sektors omfavnelse af ny teknologi, er det kun omkring hver tredje finansaktør, som har taget IoT til sig.

Chancen for succes stiger med digital styring
Over halvdelen af de virksomheder, hvor IOT-initiativerne fra begyndelsen er blevet støttet af ledelsen, anser deres arbejde for at være "meget succesfuldt". Dette gør sig gældende i ikke mindre end 60 procent af de virksomheder, der har haft en dedikeret leder til at drive udviklingen.

"Når IoT skal være en del af forretningen, er det nødvendigt med nogle organisatoriske ændringer. IoT skal integreres i virksomhedens samlede digitale transformation, hvilket bl.a. kræver, at medarbejderne får videreuddannet sig. Derfor er den øverste ledelses mandat, støtte og engagement afgørende, for at du som virksomhed lykkes med projektet, siger nordisk teknologidirektør i SAP Norden, Jesper Schleimann, og fortsætter:

- Rapporten viser faktisk, at chancen for at få succes med IoT fordobles, hvis ledelsen er involveret, og hvis en dedikeret leder er sat til at drive udviklingen. En dedikeret leder bidrager positivt ved at have den nødvendige tekniske forståelse og et skarpt blik på virksomhedens mål”, siger Jesper Schleimann.

Ifølge rapporten betragtes øget produktivitet og omkostningsbesparelser som de vigtigste fordele ved at tage IoT i brug.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen