07-06-2022

Vi vil sikre kvaliteten – derfor samler vi brandrådgiverne

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

I SikkerhedsBranchen har vi hele tiden fokus på brandområdet. Det er nemlig vigtigt, at vi har styr på brandsikkerheden i de byggerier, der skyder op rundt omkring – uanset om der er tale om familiehuse, fabrikker eller kontorbygninger. Faktisk er brandområderne repræsenteret i syv forskellige udvalg i SikkerhedsBranchen, og vi repræsenterer en lang række virksomheder inden for alt lige fra passiv brandsikring og brandporte til ABA og håndildslukkere.

I SikkerhedsBranchen arbejder vi for at sikre kvaliteten i hele branchen. Det gælder også på brandområdet, hvor vi inden længe barsler med endnu et forum på brandområdet. Vi tager nemlig skridtet videre og fokuserer på brandrådgiverne i brandklasse 3 og 4. Vi har erfaret, at der er behov i markedet for viden og ikke mindst brug for et forum, hvor brandrådgiverne kan dele erfaringer. Desuden er manglen på certificerede brandrådgivere i brandklasse 3 og 4 blevet større og større efter den tekniske sagsbehandling er overgået fra kommunerne til de certificerede brandrådgivere. Det betyder, at vi udover de faglige og tekniske videns- og erfaringsudvekslinger også har en opgave i forhold til at skabe en bedre struktur på området.

I maj inviterede vi certificerede brandrådgivere inden for brandklasse 3 og 4 til et stormøde. I juni formerer vi gruppen som et fagudvalg, der får sin egen arbejdsplan, faste møder og seminarer/webinarer. Det er meningen, at fagudvalget skal være et forum, hvor de certificerede brandrådgivere kan udveksle viden, tage vigtige emner op og drøfte forskellige problemstillinger, der alt sammen i sidste ende kan være med til at gøre livet lettere for både rådgivere og udførende samt løfte kvaliteten af brandsikringen i byggeriet.

Vi ser frem til arbejdet og ikke mindst samarbejdet mellem rådgiverne og de mange faglige udvalg i SikkerhedsBranchen både på brandområdet og de elektroniske og mekaniske områder. Det er der behov for.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk