06-09-2022

Vi er med til sikre et tryggere Danmark

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Hvis du færdes på stationerne i hovedstadsområdet, har du måske lagt mærke til, at vagter runderer på perronerne, og får en lille sludder med de togrejsende. DSB har nemlig fået mulighed for at indsætte vagter, fordi Folketinget inden sommerferien vedtog en ændring i vagtvirksomhedsloven.

Ændringen, der er vedtaget på baggrund af regeringens forslag ”Et tryggere Danmark – 12 tryghedsskabende initiativer”, betyder, at virksomheder med vagtautorisation fremadrettet har adgang til at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer.

Stationerne bliver for eksempel brugt af grupper af unge som opholdssted og det kan være utryghedsskabende og til stor gene for de rejsende. Men med den nye ordning er vagterne nu med til at holde ro og orden, og kan samtidig være med til at afværge konflikter. DSB har oplyst, at de indsætter vagter på 29 stationer i hovedstadsområdet, primært på strækningerne København H - Køge og Københavns H - Høje Taastrup, mens der på yderligere 13 stationer vil blive sendt vagter ud, hvis der opstår et behov.

Det er svært at få armene ned over dette nye initiativ, og selvom det virker som en mindre udvidelse af vagtloven, er det faktisk et nybrud. Hidtil har det at holde ro og orden på offentlige steder været forbeholdt politiet. Her har det uden de store sværdslag været oplagt at give opgaven med at holde ro og orden til vagtbranchen. Det er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til vores bestræbelser på at komme til at aflaste politiet netop med at holde ro og orden og bevogtningsopgaver generelt. Derfor glæder det mig, at det faktisk ikke har været på tale, at politiet selv kunne løse denne opgave. Jeg håber, det vil smitte af på vagtbranchens fremtidige opgaveportefølje.

Foruden vagter på stationerne har Folketinget også vedtaget et forslag, der gør det muligt for politiet at udpege såkaldte nattelivszoner i områder af byer, hvor der er mange beværtninger. Her må dømte med et nattelivsforbud ikke færdes eller opholde sig. I de udpegede nattelivszoner skal der fra 1. juli på serveringssteder, hvor der sælges drikkevarer med alkoholvolumenprocent på 2,8 eller derover i tidsrummet 24-05 gøres brug af autoriserede dørmænd eller vagter. Kravet gælder dog ikke for serveringssteder, der lukker senest kl. 02 om natten. Kravet om autoriserede dørmænd og vagter gælder 30 dage, efter at politiet har udpeget et område som værende en nattelivszone. Også her er der jo tale om en tillidserklæring til vagtbranchen. Vi bliver simpelthen betroet at skabe ro i nattelivet. Ballade i nattelivet har været stigende de seneste år og dermed en belastning for politiet. Forhåbentlig kan vores indsats også aflaste politiet her.

Det sidste tryghedsskabende initiativ af relevans for vores branche er, at DSB får mulighed for at opgradere sin tv-overvågning på stationer m.v. Det understreger tv-overvågningens tryghedsskabende og forebyggende effekt. Politiet har i mange år set tv-overvågning som et væsentligt efterforskningsmiddel, så også her hjælper vi politiet og skaber tryghed for borgerne.

Vi kan som en del af samfundets beredskab være med til at sikre trygheden i samfundet og hjælpe politiet, og det er godt, at politikerne er ved at få øjnene op for, hvad det er, vi kan bidrage med.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk