08-03-2022

Vagtområdet er i en rivende udvikling

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

De seneste år har været præget af coronakrisen, og det har betydet mange nye opgaver til vagtbranchen. Vagter har været at finde ved test- og vaccinationssteder, hospitaler, genbrugspladser og butikker – og vagternes tilstedeværelse disse steder har gjort nye kundegrupper opmærksomme på de samfundsopgaver, vagtbranchen kan være med til at løse.

I øjeblikket er samarbejdet mellem vagtbranchen og politiet inde i en ny fase, hvor vi ser begyndende skridt til, at flere vil være med i samarbejdet. Det sker som et led i det gode samarbejde mellem branchen og Københavns Vestegns Politi, hvor målet er at sikre et landsdækkende samarbejde.

Oven i hatten er der også en ny mulighed på vej for vagtbranchen. For det første forventer jeg, at der i løbet af i år sker en gennemgribende revision af vagtloven, som formentlig vil betyde en udvidelse af anvendelsesområdet. SikkerhedsBranchen har forhandlet med Rigspolitiets Koncernjura om netop dette, og resultatet er overgivet til Justitsministeriet, der skal forestå udmøntningen af aftaler i ny lov.

For det andet kan branchen se frem til udmøntningen af politiforliget, som giver kommunerne mulighed for at bruge såkaldte tryghedsvagter i det offentlige rum – for eksempel i bykerner eller villakvarterer. Vi forventer – og håber – at det lovforslag, der skal implementere tryghedsvagterne, bliver præsenteret i Folketinget på denne side af sommerferien.

Endelig er også regeringens 12 initiativer fremlagt i udspillet ”Et tryggere Danmark”, som vil pålægge barer, diskoteker og andre, der har åbent mellem 24-05, at bruge autoriserede vagter eller autoriserede dørmænd, ligesom det åbner mulighed for at have vagter på DSB-stationer. Det lovforslag er netop sendt i høring, og vi forventer, at det bliver vedtaget i løbet af foråret.

Samtidig har krigen i Ukraine betydet, at forsvaret har trukket sine folk væk fra grænsekontrollen. Vi har derfor taget vores mangeårige ønske om at aflaste politiet ved grænsen op igen. I øjeblikket taler vi med politikerne og håber, at regeringen og folketinget endelig vil tage imod vores fremstrakte hånd.

Vi kan konkludere, at vagtbranchen har vind i sejlene – dels på grund af situationen i samfundet, dels på grund af, at flere kunder får øjnene op for, hvor dygtig vagtbranchen er. Med de ovennævnte tre lovgivende initiativer, som alle sigter på at udvide mulighederne for brugen af vagter flere steder i samfundet, kan vi kun se lyst på fremtiden for vagtvirksomhederne. Så må vi bare håbe, at den mangel på medarbejdere, som vi allerede ser i andre grene af branchen, ikke rammer vagtbranchen alt for hårdt.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk