10-05-2022

Terrorsikring: Vi skal forhindre at bolden kommer i mål

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

I april deltog SikkerhedsBranchen i det første møde i et kontraterrornetværk, som er en nyskabelse, PET har inviteret til for at imødegå terrortruslen mod Danmark. Alle relevante organisationer, og dermed selvfølgelig SikkerhedsBranchens terrorudvalg, er inviteret til at deltage i netværket.

PET fremlagde Vurdering af Terrortruslen (VTD) fra Center for Terroranalyse, og af den seneste vurdering fra marts 2022 fremgår det, at truslerne fra venstre og højre samt antimyndighedsekstremister (konspirationsteoretikere) ligger i niveauet fra generelt til begrænset og er dermed ikke så aktuelt som truslen fra militante ekstremister. Den er til gengæld alvorlig. PET vurderer, at de mest sandsynlige angreb vil ske med let tilgængelige midler som for eksempel knive, køretøjer, skydevåben og hjemmelavede bomber.

I de lande, vi normalt sammenligner os med, tager man fra politisk side disse trusler meget alvorligt. I Norge har man for eksempel en antiterrorlov og en håndbog om terrorsikring, ligesom man har en offentlig rådgivende funktion. Derudover er der mulighed for at teste terrorsikringsprodukter og -løsninger, og så er der påbud til myndigheder og kritisk infrastruktur om, at de skal sikres.

I Danmark har vi ikke nogen lov. Vi har ikke en håndbog. Vi har ikke en rådgivende funktion. Vi har slet ikke nogen påbud. Dog skal det siges, at PET rådgiver organisationer og afholder kurser og awareness-aktiviteter og således gør, hvad de kan sammen med FE for at afværge terrortruslen mod Danmark. Jeg tager hatten af for vores efterretningstjenesters blændende efterretningsarbejde, som efter min mening er årsagen til, at vi ikke har haft alvorlige terrorangreb i Danmark i mange år. Til gengæld har vi haft mange forsøg på og planlægning af terrorangreb, som alle er blevet forpurret af PET og FE. Problemet er, at PET og FE er som en meget dygtig målmand, der skal sikre, at ingen bolde går ind. Vi ved imidlertid alle sammen, at selv om man så er Kasper Schmeichel, kan man ikke forhindre, at der til sidst går en bold ind.

Derfor er de mest udsatte myndigheder og organisationer, trafikknudepunkter, kritisk infrastruktur, kommuner med strøg og pladser og mange andre nødt til at komme ind i kampen mod terror således, at samfundet og de mennesker, der bor i det, kan færdes trygt i et robust samfund. Det kræver, at de ansvarlige begynder at tænke terrorsikring ind, både når de bygger, arrangerer events eller bare har områder, hvor mange mennesker færdes ubeskyttet. Nogle vil sige, at de allerede har gjort noget - for eksempel stillet betonklodser og blomsterkummer på strøg og pladser -, men den slags tiltag har ingen effekt på et nogenlunde velplanlagt køretøjsangreb.

Der er derfor afgørende, at de ansvarlige begynder at lave ordentlige risikoanalyser (som man blandt andet kan få vejledning til i PETs udmærkede vejledninger), og at man faktisk installerer terrorsikringsløsninger, der virker mod de trusler, man har identificeret. Det har SikkerhedsBranchens terrorudvalg sat sig for at vejlede om, og der vil derfor komme en række tekniske vejledninger, som lægger sig i forlængelse af PETs vejledninger. Der vil være tale om praktiske/tekniske vejledninger til, hvordan man sikrer sig korrekt. Den første af disse vejledninger bliver en teknisk vejledning om, hvordan man stopper køretøjsangreb.

SikkerhedsBranchen håber således, at vi kan være med til at højne sikkerhed og tryghed i samfundet ved at sætte fokus på, hvordan man konkret sikrer sig mod terror i henhold til de vejledninger, der allerede findes.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk