02-02-2021

Skuffende politiforlig – men én ting kan bruges

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Det seneste politiforlig er en kedelig og skuffende omgang. Faktisk er der ikke et eneste udsagn eller krav om, at Rigspolitiet skal samarbejde med SikkerhedsBranchen. Der er end ikke uddelegeret nogen former for arbejdsopgaver til branchens folk.

Det eneste lyspunkt er den forsøgsordning, hvor kommunerne får mulighed for at bruge tryghedsvagter. Hans Toft, borgmester i Gentofte Kommune, har været foregangsmand for den idé, som udspringer af kommunernes manglende tillid til, at politiet kan løse deres opgaver som for eksempel at forhindre indbrud og butikstyverier samt sikre ro og orden i uroplagede områder. SikkerhedsBranchen har længe været i dialog med Gentofte Kommune om deres ønske om kommunale vagtværn, netop for at være med til at sætte vores præg på den mulighed, der nu for alvor ligger åben.

Ifølge politiforliget vil der blive præsenteret en model for udformningen af forsøgsordningen i løbet af dette halvår, og vi forventer at SikkerhedsBranchen bliver indkaldt til det lovforberedende arbejde. Og når vi kommer dertil, vil vi slås for, at de kommunale vagtværn kommer til at arbejde på samme vilkår som de private.

Vi har længe døjet med begrebet egenvagter, som der ikke er nogen regulering af. Men hvis disse vagter nu skal beskæftige sig med opgaver, som ikke kun omfatter kommunernes egne bygninger og områder, men også skal patruljere ved borgernes hjem, så skal de leve op til de samme regler, som gælder for alle andre, der driver vagtvirksomhed.

Og det er ikke kun virksomheden, men også de enkelte vagtfolk, vi vil stille krav til. Vi forventer nemlig, at alle vagter, der bliver en del af forsøgsordningen, har den grundlæggende vagtuddannelse og de nødvendige godkendelser. Ligeledes vil vi insistere på - at i det tilfælde, kommunerne ønsker at oprette egne kontrolcentraler - så skal de også have en godkendelse fra Rigspolitiet, ligesom det er gældende for de private kontrolcentraler.

I bund og grund vil det blive en dyr affære for kommunerne og ganske enkelt tåbeligt, hvis de selv skal ud at opfinde den dybe tallerken – vi har nemlig allerede opfundet den, og vi kan udføre opgaven langt bedre og billigere. Derfor vil vi opfordre de kommuner, der vil gøre brug af forsøgsordningen, til at bruge de løsninger, vi allerede nu kan stille til rådighed. Nogle af de ting, kommunerne drømmer om at få styr på (som f.eks. Køge, der har problemer med utryghed på S-togsstationer), kan allerede nu lade sig gøre med den lovgivning, vi har. Vi er klar til at gå i dialog, og vi er klar til at løse opgaverne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk