07-06-2023

Lov endelig vedtaget: En vigtig milepæl for vores branche

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Så skete det endelig. Efter flere års tovtrækkerier blandt politikerne lykkedes det endelig: branchen får nu direkte hjemmel til og bliver betroet at agere og passe på folk i det offentlige rum, når vi nu må sende tryghedsvagter på gaderne. Det har været en opgave, der ellers har været forbeholdt politiet. Vagtbranchen har i mange år samarbejdet med politiet på den københavnske vestegn, så jeg er ikke i tvivl om, at vi kan løfte denne opgave, der naturligvis indebærer samarbejde med politiet.

Tryghedsvagterne blev første gang nævnt i 2020 som en del af politiforliget for 21-23, og her var det en del af aftalen, at kommunerne skulle have mulighed for at indsætte tryghedsvagter i det offentlige rum. Idéen kom oprindeligt fra Gentofte Kommune, som gennem flere år har oplevet mange problemer med indbrud og en meget lav opklaringsprocent – men med flere politikeres ønske om droner, hunde, bødeblokke osv. opstod der hurtigt uenigheder i forligskredsen om netop vagternes beføjelser. Vi har hele tiden gjort det klart, at vi ikke er interesseret i at have flere beføjelser – vores holdning er derimod, at den helt afgørende tryghedsskabende effekt kommer af vores tilstedeværelse. Vi behøver ikke muligheden for at udskrive bøder, at køre med blå blink eller flere magtmidler. Det overlader vi til politiet. Vi er et supplement og en hjælp til politiet, ikke et alternativ.

I løbet af forårsmånederne har SikkerhedsBranchen så holdt møde med retsordførerne, været til foretræde for retsudvalget, holdt møde med justitsminister Peter Hummelgaard samt hans embedsmænd for at drøfte lovforslaget og ikke mindst gøre det klart, at vi som branche ser frem til med stor ydmyghed at aflaste politiet. Vi vil gerne kvittere for den lydhørhed og den positive tilgang til SikkerhedsBranchen, som vi har mødt i hele processen fra ministeren over retspolitikerne til embedsmændene i Justitsministeriet.

Jeg ved med sikkerhed, at de af vores medlemmer, der driver vagtvirksomhed, vil sørge for, at forsøgsordningen bliver en succes, og ikke mindst, at den vil gøre en stor forskel for danskernes tryghed. Vi vil jo gerne have, at det fortsætter, og ikke kun forbliver en forsøgsordning. Vi havde selvfølgelig gerne set, at der ikke var tale om en forsøgsordning taget de nødvendige investeringer i betragtning.

Fakta:

• En treårig forsøgsordning, hvor kommunerne får mulighed for at ansætte egne eller hyre private vagtvirksomheder til at sikre trygheden i det offentlige rum.

• Alle vagter – både fra vores medlemsvirksomheder og kommunens egne skal have de seks ugers ”Grundlæggende vagt”.

• Hertil kommer en tillægsuddannelse som skal gennemføres inden den enkelte vagt kan fungere som tryghedsvagt.

• Der kommer en bekendtgørelse i medfør af loven, hvor Justitsministeren vil fastsætte nærmere regler om for eksempel uniformering og den endelige ikrafttræden af loven.



Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk