12-04-2022

Kan din virksomhed modstå alvorlige hændelser?

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

En ulykke kommer sjældent alene, lyder et gammelt ordsprog. Et ordsprog, der må siges at være meget beskrivende for de seneste turbulente år, hvor det ene problem har afløst det andet.

Først lukkede coronaepidemien hele verden ned, og mange virksomheder måtte omtænke måden at arbejde på. Dernæst satte et skib sig på tværs i Suezkanalen og blokerede for en stor del af verdenshandlen i godt og vel en uge. Nu er der krig i Europa, og flere millioner af mennesker er på flugt og virksomheder må lukke eller trække sig ud af henholdsvis Ukraine og Rusland.

Derfor er det også vigtigt, at man som virksomhedsejer i en lille eller mellemstor virksomhed gør sig nogle overvejelser om, hvordan man overlever kriser, da mindre virksomheder kan være særligt udsatte for at blive ramt af de hændelser, der sker rundt omkring i verden. For eksempel kan man stå uden varer eller komponenter eller endnu værre, markedet for de ydelser man sælger, kan pludselig være væk.

For nylig offentliggjorde Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen en ny guide om modstandsdygtighed. SikkerhedsBranchen har bidraget til guiden sammen med en lang række andre aktører, og guiden sætter fokus på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan blive mere modstandsdygtige ved blandt andet at udnytte nye muligheder i markedet, men også hvordan de kan håndtere forskellige risici.

SikkerhedsBranchen har bidraget til den omtalte guide, fordi vi er en del af samfundets beredskab, og fordi det er vigtigt for os at pointere vigtigheden af samfundets robusthed – derunder også virksomhedernes robusthed. Vi skal simpelt hen være modstandsdygtige og være i stand til at reagere på uforudsete hændelser, tilpasse os en ny virkelighed og øjne de muligheder, der opstår.

Som en del af samfundets beredskab tager vi i SikkerhedsBranchen vores rolle alvorligt hver eneste dag, deler ud af vores ekspertviden og forsøger på bedste vis at klæde vores medlemsvirksomheder og samfundet generelt på i forhold til brug af vagter, brandsikkerhed, terrorsikring. Vi har et tæt samarbejde med PET, FE og politiet, ligesom SikkerhedsBranchen er repræsenteret i Dansk Standards udvalg S-1000, der blandt andet fokuserer på samfundets robusthed.

Guiden om modstandsdygtighed kan hentes her.

.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk