02-03-2021

Kameraregistrering er fornuftigt – men hvorfor ikke lade os gøre det?

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Forleden meldte Rigspolitiet ud, at det nu er obligatorisk, at alle virksomheder og offentlige myndigheder skal registrere deres kameraer. Det er alle de kameraer, der overvåger gader, veje, pladser og lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, der skal registreres i POLCAM, Politiets Kameraregister. Det gælder fra 15. marts og skal være gennemført 29. marts. Så der skal fart på…

Det er et klart fremskridt, at lovgivningen nu tilsiger, at private, virksomheder og offentlige myndigheder skal registrere deres kameraer. I skrivende stund er der 19.000 registrerede kameraer, men vi ved, at der er et sted mellem 300.000 og 400.000 kameraer i Danmark, som overvåger gader, veje, pladser stier etc., hvor der er almindelig færdsel. Det, vi nogle gange lidt upræcist kalder ”det offentlige rum”. Derfor er det nye krav et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Jo flere kameraer, der bliver registreret, des bedre arbejdsvilkår får politiet, fordi tv-overvågningsbilleder er et vigtigt redskab i politiets arbejde med at opklare forbrydelser. Derfor er registreringen også vigtig for anlægsejerne, fordi politiet i tilfælde af en forbrydelse, hurtigt og effektivt kan få adgang til de registrerede kameraer. Dermed bliver værdien af tv-overvågningen større for den enkelte.

Men hvorfor er registrering af kameraer ikke en opgave for installatørerne? Min bekymring er nemlig, at det langt fra er alle anlægsejere, der er opmærksomme på de specifikke regler og krav, og specielt ikke i denne coronatid, hvor virksomheder og myndigheder døjer med andre bekymringer.

Som en del af samfundets beredskab finder vi det naturligt at hjælpe til, og det er et stærkt ønske, at installatører får mulighed for at registrere oplysninger på kundernes vegne. Faktisk har vi i årevis råbt op om, at vi gerne vil være dem, der påtager os denne opgave, fordi det bare giver bedst mening, og kunderne slipper for meget besvær.

Vi vil fortsætte vores dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet, ligesom vi arbejder på at få forbedret mulighederne i databaserne. Netop den 15. marts har vi et webinar, hvor lederen af Rigspolitiets POLCAM deltager. Det bliver næste skridt i det, der jo er et forsøg på at skabe en ”win-win-win”. Vi kan hjælpe kunderne og politiet, kunderne får overholdt loven, og politiet får et POLCAM med mange flere registrerede kameraer, end hvis anlægsejerne selv skal registrere.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk