08-11-2022

Kære kommende regering: Sæt sikkerhed og sikring på jeres agenda

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Danskerne har været ved stemmeurnerne for at afgive deres kryds, og i skrivende stund afventer vi stadig, hvilken regering, der de næste fire år, skal lede landet. Mens de valgte politikere er ved at finde ud af, hvilken bogstavkonstellation, regeringen skal bestå af, har jeg forfattet en ønskeseddel til den kommende regering. Der skal nemlig mere fokus på sikkerhed og sikring på politikernes agenda.

Tidligere i år frembragte S-regeringen et forslag til en tryghedsvagtordning, der skal gøre det muligt for kommunerne at indsætte tryghedsvagter, og i den forbindelse har SikkerhedsBranchen indsendt et overvejende positivt høringssvar. Idet Mette Frederiksen udskrev valget, blev lovforslaget skudt til hjørne, men vi har en forventning om, at det kommer på lovprogrammet hurtigst muligt, når den nye regering får nøglen til statsministeriet. Derudover håber vi især på, at politikerne endelig vælger at lave en gennemgribende revision af vagtloven, hvor vi har rigtig mange ønsker til udvidelse af vagtloven. Vi ser gerne, at vagtloven udvides til at omfatte AIA, ADK og TVO, og at den udvides til at omfatte egenvagter (altså de vagter, som det offentlige og nogle virksomheder selv har ansat, og som udfører vagtopgaver). Derudover er det et klart ønske fra os, at der bliver indført krav om efteruddannelse af vagterne, samtidig med at der sker en fornyelse af vagternes legitimationskort hvert tredje år.

Et andet vigtigt ønske er at få indbrudssikring ind i bygningsreglementet. Som reglerne er i dag, er der ingen krav til sikring - end ikke at man skal have lås på sin dør.

Vi har også en forventning om, at der inden for en overskuelig periode vil komme en revision af tv-overvågningsloven. Siden 2007 har der været en ændring ca. hvert andet år, og den seneste var i 2020, så en ny må være oppe over. Vi synes i det hele taget, at loven trænger til en gennemskrivning. Vi er lige nu på version syv af ”Lov om tv-overvågning”, og udviklingen af loven er i høj grad sket ved knopskydning. Det betyder, at §1 (som siger, at loven gælder for privates tv-overvågning) er misvisende, da loven efterhånden i høj grad også er kommet til at handle om det offentliges tv-overvågning. Samtidig er der en række begreber, som bruges i områder af loven, der ikke er afstemt og derfor skaber forvirring, når man går i dybden. Der er som minimum behov for en lovbekendtgørelse, hvor man samler alle seks revisioner, der har været siden 2007. I øjeblikket er det faktisk kun på SikkerhedsBranchens hjemmeside, man kan finde en samlet lovtekst, ellers er man henvist til at sidde med de syv versioner og selv uddrage dét, der gælder.

På brandområdet har vi naturligvis også ønsker. Vi ønsker især bedre og mere tidssvarende regler for brandsikring på hoteller. SikkerhedsBranchen har tidligere lavet en undersøgelse efter forbillede fra Nordjyllands Beredskab, lavede en lignende en af slagsen. Begge undersøgelser tegner et dystert billede – der er ganske enkelt ikke styr på brandsikkerheden på de danske hoteller. For eksempel har hvert fjerde hotel på Sjælland ikke automatisk branddetektering. Også på de danske plejehjem halter det. Ifølge Beredskabsstyrelsen finder 10 procent af alle dødsbrande sted på plejehjem. Derfor skal vi have set nærmere på, hvad vi kan gøre i forhold til Bygningsreglementet.

For at denne ønskeliste ikke skal blive for lang, så lad mig slutte af med et sidste, men vigtigt, ønske: bedre terrorsikring. Set i relation til PET’s trusselsvurdering, så sover det danske samfund tornerosesøvn. Terrorsikring i Danmark er næsten ikke eksisterende, og det fortvivlende er, at dér hvor kommuner og andre gør noget, er det meget ofte det forkerte, de gør – det er ganske enkelt uden effekt. Derfor ønsker vi os en antiterrorlov, som den man har i Norge, og en vejledning til de ansvarlige bygherrer, arkitekter m.fl. i lighed med den norske sikringshåndbog. Vi har nu mistet tålmodigheden med politikerne, og derfor søger vi netop nu midler til selv at skrive en terrorsikringshåndbog i regi af SikkerhedsBranchens terrorsikringsudvalg.

Ovenstående er naturligvis kun highlights. Vi er hele tiden i dialog med politikerne, politiet, beredskaberne, forsikringsselskaberne og mange andre om at forbedre danskernes sikkerhed og tryghed. I bund og grund handler alle vores ønsker om, at vi vil sikre danskernes tryghed. Og det ved vi, at der er mange politikere, som er helt enige i.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk