06-12-2022

Et tilbageblik – og et kig ind i fremtiden

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Sidste år ved denne tid forsøgte jeg at kigge ind i krystalkuglen, og jeg kom med et bud på, hvordan 2022 ville arte sig. Nu hvor året er ved at gå på held, vil jeg forsøge at se tilbage på mine forudsigelser for 2022 og ikke mindst, hvordan forventningerne er til det kommende år, der venter os rundt om hjørnet.

Dengang var der ingen, der kunne forudse krigen i Ukraine og de afledte konsekvenser som for eksempel eksploderende energipriser, stigende renter og inflation omkring 10 procent. Alligevel har de fleste af mine forudsigelser for indeværende år holdt stik. Den komponentmangel vi så i 2021 blev ikke bedre i 2022, snarere tværtimod. Stigende priser på elektronikkomponenter og råvarer som for eksempel stål og aluminium fortsatte også ind i 2022. Det ser dog ud til, at priserne mere eller mindre har stabiliseret sig og i nogle tilfælde er begyndt at falde så småt. Prisniveauet er dog stadig på et meget højt niveau. Transport og fragtrater er også fortsat på et uhørt højt niveau.

Når jeg kigger ind i 2023 i lyset af den økonomiske situation, ser det ud til, at økonomerne måske skal til at skrive lærebøgerne om. Til trods for meget højere renter og inflation er beskæftigelsen på et rekordhøjt niveau, og vores medlemsvirksomheder melder generelt om travlhed og fulde ordrebøger. Når det er sagt, kan vi se en klar afmatning i visse segmenter, som for eksempel boligbyggeri, mens andre segmenter som for eksempel industri og pharma fortsat buldrer afsted.

Der er også en tendens til, at brandområdet fortsætter med et aktivitetsniveau, der er tæt ved at skabe stress i vores medlemsvirksomheder. På vagtområdet er det største problem ligeledes at skaffe vagter nok til de mange opgaver, ikke mindst af temporær karakter, i forbindelse med kritisk infrastruktur og lignende. På det elektroniske og mekaniske sikringsmarked kunne det se ud til, at der kommer en opbremsning, men foreløbig ikke mere end, at vi regner med at nå ned på et normalt niveau fra en overophedning.

Jeg gættede også på, at der ude i verden ville være øget fokus på bæredygtighed, og det har i den grad holdt stik. ESG-direktivet er vedtaget, og det vælter frem med bæredygtighedsstandarder. Kunderne er også begyndt at stille spørgsmål og krav til medlemmerne, både hvad angår virksomhedens grønne regnskab og produkternes bæredygtighed. Vi følger udviklingen tæt og deltager i standardiseringsarbejdet, og SikkerhedsBranchen tilbyder nu også miljøcertificering efter ISO 14001 som en del af medlemmernes ISO 9001-system. Der er ingen grund til at antage, at dette fokus ikke vil fortsætte i 2023, hvilket understreges af en række EU-initiativer, herunder det digitale produktpas, der forventes indført for alle produkter, som markedsføres i EU, i 2026/27.

IT-sikkerhed er et område, der allerede som forudset er fokus på. Der er ingen tvivl om, at det fokus vil blive yderligere forøget i 2023 blandt andet som følge af krigen i Ukraine. Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og krigen har vist, at det desværre også gør os til et af verdens mest sårbare lande, fordi IT-sikkerheden ikke er fulgt med i takt med indførelsen af flere og flere it-baserede løsninger og systemer. I SikkerhedsBranchen har vi taget initiativ til at løfte vores del af IT-sikkerheden, og vi kommer blandt andet med en række instruktionsvideoer til installatørerne og en it-sikkerhedssoftwareerklæring i 2023.

Et område, som krigen i Ukraine i den grad har skabt opmærksomhed om, er kritisk infrastruktur. Det havde jeg ikke forudset, men der skal ikke megen spåmand til at forudse, at det bliver et fokusområde for branchen i 2023.

Overordnet set kan vi se lysere på 2023 end mange andre brancher – det er både godt og skidt. Det skyldes på den ene side, at sikring og sikkerhed gennem de sidste mange år er kommet højere og højere på samfundets dagsorden. På den anden side skyldes det også den ulykkelige krig i Ukraine. Jeg håber, især for ukrainerne, at de snart får fred, og at vi alle kan vende tilbage til mere normale tilstande.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk