05-01-2021

Brandsikkerhed: Lad os nu sætte nogle ambitiøse mål!

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

I midten af december fremlagde Færdselssikkerhedskommissionen en handlingsplan med den målsætning, at antallet af trafikdræbte som minimum skal halveres til 90 om året senest i 2030. Det kan vi kun påskønne, men hvorfor har vi ikke de samme ambitioner på brandområdet?

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er antallet af dræbte på vejene faldet siden 1971. Det år døde 1.213 på vejene, mens 199 mennesker mistede livet i trafikken i 2019 – altså et voldsomt fald. Det skyldes, at der gennem tiden er blevet indført en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og den målrettede indsats virker altså.

I 2020 udgav Beredskabsstyrelsen en evaluering af ”National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer”.

Den nationale strategi fra 2017 opsatte det ikke særlig ambitiøse mål, at 10-års-gennemsnittet for omkomne ved brand ikke skulle være højere end gennemsnittet for Norge og Sverige. Det vil altså sige, at der ikke blev opsat specifikke mål for Danmark, men at man ville lade målet bestemme af andre landes udvikling.

Evalueringen viste, at 10-års-gennemsnittet af omkomne ved brand i Danmark pr. 100.000 indbyggere i perioden 1998 til 2018 er faldet fra 1,6 til 1,2. Det må vi glæde os over, men 66 omkomne hvert år er stadig et ubehageligt højt tal. Gennemsnittet for Norge og Sverige er i samme periode faldet fra 1,5 til 0,75. Hvis Danmark havde nået samme resultat, var der kun omkommet 44 personer hvert år!

Problemet er, at vi har skarpe målsætninger for at nedbringe antallet af trafikdræbte, men ingen, når det kommer til at få antallet af omkomne i brand til at falde. Her nøjes vi med at sammenligne os med vores nabolande. Det er ganske enkelt en dårlig måde at måle på. Hvis det står dårligt til i Norge og Sverige, skal vi så slå os til tåls med det?

Det kan godt være, at vi ligner de to lande noget, men der er væsentlige forskelle. Under alle omstændigheder kommer hverken Norge eller Sverige til Danmark for at lave brandforebyggelse – vi bør simpelt hen have vores egne ambitioner for vores eget land.

Hvis man sætter klare, skarpe mål og iværksætter klare, skarpe indsatser, når man betydeligt længere, ligegyldigt hvordan det går i Norge og Sverige. Det kan vi jo se, når vi kigger på tallene for trafikdræbte.

Derfor mener jeg, at vi bør gentænke og reorganisere brandforebyggelsen i Danmark. Beredskabsstyrelsen ved en masse om de brandulykker, der faktisk sker, mens en stor del af brandforebyggelsen ligger hos andre myndigheder som for eksempel Bygningsreglementet og produktsikkerhedsspørgsmål. Det kunne hænge bedre sammen. SikkerhedsBranchen deltager gerne i en forstærket indsats mod tabet af liv, velfærd, værdier og miljøbelastning ved brand.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk