08-10-2019

Alle elsker tv-overvågning – så lad os få styr på det

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, SikkerhedsBranchen

For et par uger siden var jeg vært ved en heldagskonference, hvor SikkerhedsBranchen inviterede alle interesserede i tv-overvågning til at høre om ”tv-overvågningsteknologi nu og i fremtiden.” Interessen var overvældende – over 175 mennesker meldte sig indenfor kort tid, og vi endte med at måtte afvise folk af hensyn til pladsmangel.

Men det er nu ikke noget nyt indenfor tv-overvågning, for der har altid været en nærmest uendelig interesse for området. Både fra sikringsbranchen selv, der vil vide hvad der bliver det nye smarte, fra slutbrugerne, der vil inspireres til hvordan de kan bruge deres tv-overvågning og vil være klogere på regler og lovgivning, fra myndighederne og fra pressen, der mindst en gang om ugen ringer for at skulle have tal og fakta om de mange tv-overvågningskameraer i Danmark.

Der er da også god grund til den store interesse, for tv-overvågning er jo et fantastisk værktøj! Om man har brug for en nem måde at holde øje med hele sin perimeter eller for at indsamle beviser for gentagen kriminalitet, så er tv-overvågning et oplagt svar. I mange tilfælde forebygger tv-overvågning kriminalitet, og på konferencen så vi eksempler på hvordan teknologien både kan redde folk fra druknedøden på Aalborgs havnefront og holde bøller ude af Brøndby Stadion. Så jeg forstår om nogen begejstringen.

Men netop fordi det er så let at lade sig rive med af begejstring over et rigtig godt sikringsværktøj, skal vi huske at tænke os om når vi bruger tv-overvågning, ligesom vi skal stille krav til producenter, installatører og brugere. Nogle gange virker det som om tv-overvågning er blevet en universalløsning mod alle mulige og umulige problemer, der kunne have været løst med andre sikringsformer. For vi må ikke glemme at enhver brug af tv-overvågning er dataindsamling og et indgreb i privatlivets fred.

Derfor har vi i SikkerhedsBranchen stort fokus på at sikre kvalitet og ansvarlighed i installationerne. Det er formålet med vores ISO 9001-certificering på tv-overvågningsområdet, der stiller krav til installatørernes faglighed og dokumentation. I dag har ca. 70 tv-overvågningsvirksomheder ladet sig certificere, og de bliver auditeret to gange årligt for at sikre at de fortsat lever op til kravene og hele tiden udvikler sig. Branchen gør altså meget selv, men vi har også brug for hjælp fra lovgivere og myndigheder. Det gælder både når den nyligt afgåede regerings planlagte ændringer af lov om tv-overvågning forhåbentlig bliver genfremsat i den kommende folketingssamling og ved andre tiltag.

En af de ting, vi har efterlyst i årevis, er et landsdækkende og lovpligtigt register over alle tv-overvågningskameraer. Sidste år fik vi den første del, da pilotprojektet i Københavns Politis kreds blev udbredt til hele landet under navnet POLCAM. Men POLCAM-registret er ligesom ISO 9001-certificeringen stadig frivilligt, og det indeholder indtil videre blot 16.000 registreringer. Det er en stor hjælp når politiets efterforskere skal finde tv-overvågningskameraer, men det ville immervæk være en større hjælp hvis alle landets 1,5 mio. kameraer var at finde i registret.

Vi, der arbejder professionelt med sikring og sikkerhed, har altid sat pris på effektivitet, så SikkerhedsBranchen foreslår at vi slår to fluer med et smæk: Gør både certificeringsordningen og registrering af kameraer i POLCAM lovpligtig. Altså skal det kun være certificerede installatører, der må installere tv-overvågning. Disse skulle så til gengæld efter hver installation ved hjælp af installationserklæringen indberette til POLCAM. Resultatet bliver på den lange bane lovlige og velfungerende installationer og et dækkende register. Dermed vinder vi alle – både den almindelige dansker, politiet og de seriøse installatører.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk